Reakce LFA na vývoj jednání s Ministerstvem zdravotnictví

Ligová fotbalová asociace považuje za potřebné zareagovat na informace týkající se průběhu a výsledku jednání zástupců LFA s pověřenými zástupci Ministerstva zdravotnictví ohledně podmínek možného restartu FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Jak bylo dříve sděleno Výkonným ředitelem LFA Tomášem Bártou, jedním z výsledků společného jednání byla dohoda o aktualizaci manuálu LFA s opatřeními směrem ke klubům. Zástupci ministerstva současně přislíbili doplnit poskytnuté informace a upřesnit podmínky, za kterých bude umožněno zahájení obou soutěží po jejich schválení hlavním hygienikem ČR MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D.

LFA v této souvislosti informuje, že požadované informace a podmínky jí byly ze strany Ministerstva zdravotnictví již v průběhu dnešního odpoledne sděleny a vedení LFA věří, že po schválení prodloužení soutěžního ročníku členskými kluby z obou soutěží a následném provedení testů hráčů, členů realizačního týmu a dalších zúčastněných osob nebudou znovuzahájení soutěží bránit žádné další překážky.

Ligová fotbalová asociace již Ministerstvu zdravotnictví poděkovala za odbornou pomoc a spolupráci a deklarovala svou připravenost s Ministerstvem zdravotnictví v otázce maximální bezpečnosti všech zúčastněných osob nadále úzce spolupracovat.

Štěpán Hanuš

Ředitel komunikace a PR,

LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE