Jak se sportuje v nouzovém režimu? Podívejte se na videu!

Provozování sportovních aktivit dostalo v poslední době nepříjemnou ránu v podobě bezpečnostních opatření proti šíření pandemie koronaviru. Profesionální i amatérští sportovci si však řekli, že je nic nezastaví a pokračují i nadále v udržování se ve formě navzdory  omezeným možnostem trénování. Nechte se jimi inspirovat a využijte každé příležitosti k pěstování zdravého životního stylu a v posilování vlastního sportovního ducha.

A díky nedávnému částečnému uvolnění hygienických opatření, už zase můžeme na některá sportoviště!

Český paralympijský výbor