MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÁ FEDERACE IIHF ZVEŘEJNILA RATINGY A SLOŽENÍ OLYMPIJSKÝCH SKUPIN

Mezinárodní hokejová federace IIHF dnes zveřejnila oficiální rating pro rok 2020, z něhož vychází i rozlosování mužského a ženského turnaje na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022. Vzhledem k tomu, že část turnajů musela být v důsledku pandemie koronaviru zrušena, zůstaly vedoucí příčky obou žebříčků beze změny.

V mužském ratingu IIHF zaujímá první místo Kanada, následují 2) Rusko, 3) Finsko, 4) Švédsko, 5) Česká republika, 6) USA, 7) Německo, 8) Švýcarsko, 9) Slovensko a 10) Lotyšsko.

Na olympijském turnaji v Pekingu se ve skupině A střetnou týmy Kanady (1), USA (6), Německa (7) a pořádající Číny (32), ve skupině B týmy Ruska (2), České republiky (5), Švýcarska (6) a postupující z kvalifikace a ve skupině C týmy Finska (3), Švédska (4) a dva postupující z kvalifikace.

V kvalifikačních skupinách, které jsou naplánovány na 27. – 30. srpna 2020, se střetnou Slovensko, Bělorusko, Rakousko a Polsko v Bratislavě, Lotyšsko, Francie, Itálie a Maďarsko v Rize a Norsko, Dánsko, Korea a Slovinsko v Norsku. Do skupiny B olympijského turnaje, v níž se představí česká reprezentace, bude přiřazen žebříčkově nejhůře umístěný tým postupující z kvalifikace.

V ženském žebříčku IIHF zaujímají první místo USA, následují 2) Kanada, 3) Finsko, 4) Rusko, 5) Švýcarsko, 6) Japonsko, 7) Česká republika, 8) Německo, 9) Švédsko a 10) Francie.

Na olympijském turnaji v Pekingu se ve skupině A setkají týmy USA (1), Kanady (2), Finska (3), Ruska (4) a Švýcarska a ve skupině B týmy Japonska (6), tři postupující z kvalifikace a pořádající Čína (19).

Hostiteli tří kvalifikačních skupin, naplánovaných na 11. – 14. února 2021, budou další nejlépe umístěné země z žebříčku IIHF, tj. Česká republika, Německo a Švédsko. Dějiště domácího turnaje, na kterém budou hokejistky České republiky usilovat o premiérovou olympijskou účast, teprve bude určeno.

Praha, dne 24. 4. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Český hokej,

P   ř   í   l   o  h   a

Rating IIHF 2020

Muži                                       Ženy

1. Kanada  3 470                   1.USA  3 600

2. Rusko    3 400                   2.Kanada 3 450

3. Finsko    3 345                   3.Finsko  3 390

4.Švédsko 3 225                   4.Rusko  3 290

5.Česká republika 3 200      5.Švýcarsko  3 170

6.USA 3 140                           6.Japonsko  3 070

7.Německo  3 090                 7.Česká republika 3 030

8.Švýcarsko  3 060               8.Německo  3 000

9.Slovensko  2 835                9.Švédsko 2 920

10.Lotyšsko  2 810               10.Francie 2 760

11.Norsko 2 765                   11.Dánsko 2 750

12.Dánsko 2 685                   12.Maďarsko  2 720

13.Bělorusko  2 545             13.Norsko 2 660

14.Francie 2 540                   14.Rakousko  2 640

15.Itálie 2 480                       15.Slovensko  2 510

16.Kazachstán 2 420            16.Jižní Korea  2 455