VEDENÍ ČESKÉHO HOKEJE K HRÁČSKÝM SMLOUVÁM A ODMĚNÁM V PROFESIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH

V souvislosti s pandemií koronaviru a jejími dopady na sportovní prostředí zaslalo vedení Českého hokeje klubům Tipsport extraligy a Chance ligy dopis s doporučeními, týkajícími se jejich smluvních vztahů s hráči.

Vedení Českého hokeje v něm doporučuje profesionálním klubům, aby hráčské smlouvy z důvodu omezení vyvolaných pandemií nevypovídaly. V dopise, podepsaném prezidentem Českého hokeje Tomášem Králem a ředitelem Tipsport extraligy Josefem Řezníčkem, apeluje na to, aby kluby řešily předpokládané snížení odměn hráčům za období březen a duben 2020, poznamenané zrušením soutěží a výpadky příjmů, jednáním a oboustranně přijatelnou dohodou. Jako modelový příklad pro kluby nejvyšší soutěže zmiňuje dopis zachování odměny v plné výši hráčům, u nichž její měsíční výše nepřesahuje 50 000 Kč a snížení odměny o polovinu u těch hráčů, kteří pobírají odměnu vyšší. Ani v jejich případě by však měsíční odměna neměla klesnout pod 50 000 Kč. Při uzavírání nových smluv doporučilo vedení soutěže klubům a hráčům, aby byla výše odměny vázána na reálné zahájení dalšího ročníku. Do řádného zahájení mistrovských zápasů by mohla být upravena podle modelu, domluveného pro měsíce březen a duben 2020, s tím, že od začátku soutěží bude vyplácena v plné výši včetně doplacení rozdílu, který případně vznikl na začátku sezóny.           

Vedení Českého hokeje v dopise výslovně zdůraznilo, že se jedná o doporučení, vyplývající z názoru řídícího orgánu soutěží. Podrobnosti smluvních vztahů včetně výše odměny, zmiňované v modelovém příkladu, se odvíjejí od možností jednotlivých klubů a jejich úprava je ve výlučné kompetenci obou smluvních stran, klubů a hráčů.

„Stejně jako celá země čelíme historicky bezprecedentní situaci, jejíž ekonomické důsledky se nevyhnou ani hokeji,“ uvedl k dopisu prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Řešit je bude muset svaz, kluby i hráči, přičemž jediná cesta spočívá v jednáních a hledání smysluplných kompromisů. Problémy, které před námi stojí, nejsou jednoduché, ani v nejmenším ovšem nepochybuji, že na základě solidarity, vzájemné závislosti a jednoty hokejového prostředí se s nimi vyrovnáme.“

Praha, dne 24. 03. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Č.hokej,