ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH – TOMÁŠ MALEC (KOMETA BRNO)

Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se zabýval jednáním hráče Tomáše Malce v utkání Kometa Brno a PSG Berani Zlín, které se hrálo 5. 1. 2020.

Po prostudování videozáznamu dospěl k závěru, že hráč neopustil po uložení menšího trestu za Nedovolené bránění ledovou plochu, ale přijel do blízkosti hlavního rozhodčího a nepřípustným způsobem včetně teatrálních gest na něj pokřikoval.

Předseda disciplinární komise ELH kvalifikoval toto jednání jako Nesportovní chování a hráče Tomáše Malce (Kometa Brno), kterému bylo za podobné jednání uloženo v průběhu probíhající sezóny již dvakrát napomenutí, potrestal finanční pokutou ve výši 5 000  Kč.

Praha, dne 10. 01. 2020

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Čh.,