Citi v České republice se stala novým oficiálním partnerem českých paralympioniků pro rok 2020

Partnerství naplňuje poslání Citi podporovat diverzitu a inkluzi ve společnosti a inspirovat ostatní neobyčejnými příběhy českých paralympioniků. Po navázání spolupráce mezi Citi a Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) v mnoha zemích celého světa se i v České republice stala Citi novým partnerem Českého paralympijského výboru a Českého paralympijského týmu.

Toto partnerství vzniká jako součást celosvětového úsilí Citi zvýšit povědomí o paralympijském hnutí, podpořit paralympijské sportovce a propagovat pozitivní změny ve společenském vnímání zdravotního omezení.

„V Citi podporujeme myšlenku diverzity, která každému přináší nové úhly pohledu a pomáhá nám se navzájem lépe pochopit. Jedním z příkladů je právě změna ve vnímání osob se zdravotním omezením. A to nás přivádí k Českému paralympijskému výboru a jeho cílům. Chceme se zasadit o inkluzivnější společnost, pro kterou budou úspěchy talentovaných českých paralympioniků inspirací, a ukázat tak, že šanci uspět má každý bez ohledu na to, zda žije s nějakým druhem omezení či nikoli. Jsme nesmírně hrdí, že můžeme podpořit české paralympioniky,“ uvedl Michal Nebeský, generální ředitel Citi pro Českou republiku.

V celosvětovém měřítku Citi poprvé podpořila paralympijské sportovce svým partnerstvím s americkým paralympijským týmem v roce 2012. V prosinci 2018 Citi oznámila, že se stala partnerem Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) a 18 národních paralympijských výborů – v Austrálii, Čínské Tchaj-peji, Kolumbii, Kostarice, Velké Británii, Hongkongu, Indii, Indonésii, Irsku, Malajsii, Mexiku, Nigérii, Filipínách, Polsku, Singapuru, Jihoafrické republice, Thajsku a SAE. Partnerství s Českým paralympijským výborem je pak dalším rozšířením této celosvětové spolupráce.

„Jsme velice rádi, že se Citi Česká republika stala partnerem Českého paralympijského výboru a těšíme se na to, že společně budeme podporovat české paralympioniky. Ti mohou být pro ostatní úžasnou inspirací a svou touhou

dosahovat nejlepších možných výsledků v každém probudit to pravé nadšení pro věc,“ uvedl Ondřej Sejpka, předseda Českého paralympijského výboru.

Česká republika se bude podílet na integrovaných marketingových kampaních a propagačních akcích, které budou mít za cíl vyvolat a podporovat nadšení pro české paralympioniky a národní hrdost na jejich mimořádné úspěchy a inspirativní životní příběhy. Citi bude Českému paralympijskému výboru pomáhat různými způsoby s každodenními potřebami, mimo jiné dobrovolnickou činností svých zaměstnanců a dalšími aktivitami.

Více informací o globálním partnerství Citi a Mezinárodního paralympijského výboru naleznete na adrese www.citi.com/IPC

Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.

Pro více informací navštivte http://www.citigroup.com Twitter: @Citi YouTube: http://www.youtube.com/citi Blog: http://new.citi.com Facebook: http://www.facebook.com/citi LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/citi

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.

Lucie Polívková Manažerka komunikace pro Českou republiku a Slovensko.