Vánoční slovo předsedy VV FAČR Martina Malíka

Vážení přátelé,

blíží se vánoční svátky, před námi je rok 2020, a to vše mě svádí k jistému bilancování a analýze naší společné fotbalové práce. Ze všeho nejdřív bych chtěl na tomto místě poděkovat všem pracovníkům KFS a OFS, bez kterých by, ať to zní možná jakkoliv jako klišé, nemohl fotbal v Česku vůbec existovat. Totéž platí i o všech zaměstnancích FAČR, ať již působí na hřištích nebo v našich kancelářích. Zmínit ale zároveň musím také všechny naše členy, kterým kvůli jejich počtu vyššímu než 333 tisíc, nemohu v těchto dnech poděkovat osobně.

Při bilancování roku 2019 věřím, že máme být společně na co hrdí. Fotbal je u nás vždy hodnocen veřejností podle toho, jak úspěšná je jeho výkladní skříň, tedy fotbalová reprezentace. Ta sehrála na jaře pro nás všechny doslova historický zápas s výběrem Brazílie, když se nám tento výjimečný tým podařilo dostat na českou půdu po dlouhých 63 letech. Reprezentace pod vedení Jaroslava Šilhavého zároveň zvládla boj o postup na EURO 2020 a protáhla tím vskutku unikátní sérii. Na evropském šampionátu nebude chybět už po sedmé za sebou, což se kromě nás povedlo už jen pěti zemím, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku a Francii. A to je dobrá společnost, nemyslíte?

Úspěch na té nejvyšší úrovni by ale nemohl přijít bez kvalitní mládežnické základny. A i zde se máme letos čím chlubit. Naše dorostenecké reprezentace U19 a U17 se společně po dlouhých osmi letech probojovaly na závěrečné turnaje mistrovství Evropy. Výběr do 19 let při této cestě dokonce vyřadil silnou Anglii, a to na její půdě. Na samotném šampionátu v Arménii pak naši reprezentanti ještě několik minut před koncem posledního utkání ve skupině měli šanci na postup do semifinále. To reprezentace do 17 let dokázala na šampionátu v Irsku projít do čtvrtfinálové fáze, kde byla vyřazena nakonec silnou Francií. Když pominu pořadatelské Irsko na šampionátu U17, jen další čtyři země se dokázaly v obou těchto věkových kategoriích kvalifikovat na závěrečné turnaje. V péči věnované mládeži spatřuji obecně jeden z hlavních smyslů naší práce a vím, že ve výchově další a plně konkurenceschopné generace hráčů nás čeká ještě hodně práce. Věřím, že jsme schopni, i díky naší činnosti na půdě regionálních fotbalových akademií, uspět. Pomoci tomu má i nový software XPS, který jsme v tomto roce nabídli zdarma všem trenérům, a který tak věříme, pomůže výrazně zvednout kvalitu tréninku nejen v našich akademiích, ale i v těch nejmenších klubech naší země.

Tématem, zřejmě neskloňovanějším v souvislosti s fotbalem, byly i letos výkony rozhodčích v profesionálních soutěžích. Toto téma má za mě dvě roviny. První je vzdělávací a druhá náborová. Asociace pořádá pravidelně pro rozhodčí workshopy za účasti elitních kapacit UEFA, v elektronické podobě se v tomto směru mohou vzdělávat všichni např. i našich webových stránkách. Přesto pro nadcházející rok plánujeme vzdělávání rozhodčích na všech úrovních ještě zintenzivnit a prohloubit. Zároveň si je ale třeba uvědomit, že chybovost sudích není jen otázkou jejich vzdělávání. Díky zpětné vazbě celé řady z vás dobře víme, že v místech, kde žijete, není výjimkou situace, kdy v dresu rozhodčího vybíhají víkend co víkend na hřiště fotbalové persony, které by si už jinak mohly užívat spokojeného a zaslouženého důchodového odpočinku. Naléhavost nedostatečného počtu sudích si díky této vaší zpětné vazbě opravdu uvědomuje, stejně jako fakt, že nejde tedy jen o pouze o jejich kvalitu, ale také o jejich kvantitu. Právě ta totiž v tomto směru vytváří pozitivní konkurenci a motivuje tak samotné sudí k tomu posouvat dál své schopnosti a dovednosti. Z toho důvodu jsme také v letošním roce navýšili finanční odměny pro rozhodčí. Počet sudích u nás je i přesto z mého pohledu stále alarmující, i proto připravujeme s kolegy z výkonného výboru a jednotlivých KFS a OFS na příští rok rozsáhlý náborový projekt, který věříme pomůže tento aktuální stav zvrátit. Zároveň v posledních týdnech společně s LFA pracujeme nad dalším rozvojem systému VAR, se snahou o to, aby mohli být videorozhodčí od nadcházející sezóny nasazeni plošně ve všech zápasech daného ligového kola. Nedílnou součástí této snahy však musí být také informovanost vůči fotbalové veřejnosti, tj. kdy, za jakých podmínek a jakým způsobem opravdu vstupuje systém VAR do fotbalového utkání. Tento proces rozhodování totiž striktně podléhá pravidlům ze strany FIFA, UEFA a IFAB. Nedostatek informací v tomto směru podle mě aktuálně často vede k nepochopení celé řady situací, které následně vnáší do fotbalového prostředí pocity napětí, podezíravosti a nedůvěry.

Jsem si vědom toho, že kvalita a výsledky naší práce se v dlouhodobém horizontu neodvíjí jen a pouze od našeho nadšení, znalostí a energie, které do práce vkládáme. Stěžejním předpokladem k dosažení společných cílů je samozřejmě také finanční stabilita a schopnost využívat maximálně efektivně veškerých finančních zdrojů. V této souvislosti jsem rád, že se na FAČR za mého vedení chováme jako řádní hospodáři. Rok 2019 jsme tak zvládli s vyrovnaným rozpočtem, společnost STES jsme navíc vyvedli poprvé v její historii ze záporných čísel. I přesto registruji celou řadu problematických oblastí a témat, která musíme v tomto směru řešit. Jednou z nich je určitě financování klubů, které mají mládež a nehrají soutěže. Těm finanční podpora ve formě, kterou si vyžaduje aktuální legislativa, tj. úhrady za rozhodčí, totiž nijak nepomáhá. Zejména díky aktivitě ze strany krajských předsedů jsme se tak v posledních dnech intenzivně věnovali tomu, jakou formu finanční podpory lze cíleně zvolit právě pro tyto kluby. Protože financování ze strany státu neumožňuje plně efektivní podporu vůči těmto subjektům, využije FAČR skutečnost, že se podařilo národnímu týmu postoupit na EURO 2020 a získat tak dodatečné finanční prostředky. Právě díky nim tak nakonec bude pro tyto kluby zajištěna plošná podpora za roky 2019 a 2020. Konkrétní formu uvažované podpory vám představíme před startem jarní části soutěží aktuálního soutěžního ročníku. Zároveň v oblasti podpory výkonnostního fotbalu je asociace připravena k metodické pomoci vůči všem členským klubům, které se z různých důvodů nezapojily aktivně do dotačního programu Můj klub tak, aby v tomto směru dokázaly správně a efektivně učinit. Rádi bychom také odměnili malým dárkem jednotlivé KFS a OFS a to v podobě vstupenek na EURO 2020, tak aby i tato část naší fotbalové rodiny mohla společně fandit našemu týmu v boji s evropskou elitou.

Na závěr mi dovolte, abych popřál vše dobré vám i vaši rodinám, klidné svátky a po všech stránkách vydařený fotbalový rok 2020. Věřím, že máme nejen v souvislostí s účastí naší reprezentace na nadcházejícím mistrovství Evropy, spoustu důvodů těšit se na dny následující.

Martin Malík, Předseda VV FAČR