Ke spekulaci Českého rozhlasu: Českému paralympijskému výboru suspendace nehrozí

PRAHA, 13. listopadu 2019 – Spekulativní tvrzení redaktora Českého rozhlasu Tomáše Petra o tom, že Českému paralympijskému výboru hrozí opět suspendace, včera zaznělo ve vysílání veřejnoprávního Českého rozhlasu a objevilo se také na stránkách serveru iRozhlas, který Český rozhlas provozuje. ČPV se proti této spekulaci důrazně ohrazuje a v souladu s platnou legislativou podnikne příslušné právní kroky včetně stížnosti Etické komisi Českého rozhlasu. Informovala o tom dnes výkonná předsedkyně ČPV Alena Erlebachová.

Český rozhlas v úterý 12. listopadu zařadil do svého vysílání a umístil na portál iRozhlas.cz příspěvek redaktora Tomáše Petra pod titulkem „Pojedou hendikepovaní sportovci do Tokia? Českému paralympijskému výboru hrozí opět suspendace“. V příspěvku je přitom citován mluvčí Mezinárodního paralympijského výboru Craig Spence, který se o možnosti suspendace nejenže nezmínil, ale naopak potvrdil, že „Český paralympijský výbor zůstává členem Mezinárodního paralympijského výboru“.

Titulek je sám o sobě spekulativní a nijak nekoresponduje s tím, co v příspěvku zaznělo – až na úvod příspěvku, kde autor bez uvedení jakéhokoliv zdroje uvedl: „Český paralympijský výbor by se znovu mohl dostat do situace jako před osmi lety, kdy ho Mezinárodní paralympijský výbor suspendoval. V krajním případě by tak mohla být v ohrožení i účast hendikepovaných sportovců z Česka na paralympijských hrách v Tokiu v příštím roce.“ A na závěr příspěvku, kde autor – opět bez odvolání na jakýkoliv zdroj informací – tvrdí, že: „pokud ale Mezinárodní paralympijský výbor neschválí existenci obou svazů, může se Český paralympijský výbor v krajní situaci stejně jako před osmi lety obávat své suspendace.“

Český paralympijský výbor se proti výše uvedeným spekulacím Českého rozhlasu, který je navíc jeho mediálním partnerem, důrazně ohrazuje. „Není pravda, že by účast českých handicapovaných sportovců na paralympiádě v Tokiu byla jakkoliv ohrožena a že by ČPV opět hrozila suspendace. Jde o spekulaci redaktora Tomáše Petra, která není podložena žádným informačním zdrojem a která bohužel vážně ohrožuje dobré jméno ČPV,“ podtrhuje výkonná předsedkyně ČPV Alena Erlebachová.

Spekulativní příspěvek redaktora Tomáše Petra je navíc v příkrém rozporu s Etickým kodexem Českého rozhlasu (citace z kodexu):

  • Český rozhlas je povinen informovat posluchače o původu a zdrojích informací a materiálů užitých ve vysílaných pořadech.
  • S informacemi, které Český rozhlas pro posluchače opatřuje, nakládá jako s hodnotou, již si není oprávněn na úkor posluchačů přivlastňovat, obchodovat s ní nebo ji učinit předmětem spekulace.
  • Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.
  • Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí informace o určitém ději nebo stavu obsahující zpravidla také informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Není dovoleno vydávat za zprávy pouhé domněnky.
  • Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti.
  • Český rozhlas i bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých by se ve vysílání dopustil. Musí tak učinit neprodleně, jakmile je zjistí, je-li to možné ještě v příslušném vydání pořadu či bezprostředně po jeho skončení anebo v prvním příštím vydání pořadu. Při ochraně osob dotčených obsahem rozhlasového vysílání postupuje v souladu se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Kontaktní osoba pro více informací:

Mgr. Martin Steinbach,

PREMIER SPORTS CZ, s. r. o.

Nepomucká 1347/144, 326 00 Plzeň

Web ČPV: paralympic.cz

Facebok: paralympicsCZ

Instagram: paralympicsCZ

Twitter: paralympicsCZ