ČESKÝ HOKEJ POKRAČUJE V POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ PRO TRENÉRY A RODIČE MALÝCH HOKEJISTŮ!

Vzhledem ke značnému zájmu bude i v sezóně 2019/20 pokračovat seriál seminářů, pořádaných sportovním oddělením Českého hokeje pro rodiče a trenéry malých hokejistů, a to zejména v kategoriích žáků a přípravek. Jeho lektory jsou sportovní psycholog Mgr. Václav Petráš, spolupracující s řadou vrcholových sportovců, a lékařka MUDr. Marie Skalská z Institutu sportovní medicíny, která se zaměřuje především na zdravou výživu ve spojení s pohybovými aktivitami.

Úvodní semináře proběhnou 24. 10. 2019 v Litvínově (Aula Schola Humanitas, 17:45 – 19:45) a 5. 11. 2019 v Mladé Boleslavi (Dům kultury, 17:00 – 19:00), přičemž pro rodiče i trenéry jsou zdarma. Přednášející se budou zabývat vztahy v trojúhelníku hráč – trenér – rodič, úlohou rodičů ve výchově sportovce a otázkami, které s tím souvisí: Jak najít hranici mezi podporou a nátlakem?, Jak rozvíjet z pozice rodiče sebevědomí mladého sportovce?, Jak jim pomáhat překonávat překážky a neúspěchy?, Proč mladí sportovci se sportem předčasně končí a jak tomu předejít? Významnou součástí seminářů, které postupně proběhnou i v dalších městech České republiky, bude rovněž jídelníček, stravovací a pitný režim malých hokejistů.

Semináře „Role rodičů ve výchově sportovce“ začal Český hokej pořádat v říjnu 2018, přičemž až dosud se uskutečnily ve třinácti městech (Brně, Českých Budějovicích, Chomutově, Jihlavě, Karlových Varech, na Kladně, v Liberci, Litoměřicích, Ostravě, Plzni, Praze, Třinci a ve Zlíně). 

Praha, dne 22. 10. 2019

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí