Vyjádření předsedy FAČR k výsledkům ankety deníku Sport

Na základě svého předchozího vyjádření pro Deník N ze dne 4. 8. 2019 a také aktuálních výsledků ankety deníku Sport ze dne 8. 8. 2019, se předseda VV FAČR Martin Malík vyjadřuje k situaci kolem profesionálních klubů a jejich vztahu s fotbalovými rozhodčími takto:

„Vážení zástupci klubů, vážení přátelé fotbalu,

dovolte mi se touto cestou podělit o moji aktuální a upřímnou radost nad výsledky ankety deníku Sport, které rozptýlily mé evidentně zbytečné a liché pochybnosti. Jak totiž logicky vyplývá z tohoto průzkumu, jakákoliv historická tvrzení o tom, že byli rozhodčí v některých zápasech ovlivněni k tendenčnímu jednání, se evidentně nezakládala na pravdě. Pokud v tomto směru tedy neměly a nemají kluby žádnou roli, je jasné, že x krát probíraná pochybení sudích v jednotlivých exponovaných zápasech byla založena jen a pouze na aktuálním profesním selhání rozhodčích. V tomto směru jsem spokojen, že Komise rozhodčích FAČR chybující exemplárně trestala a doufám, že v tomto nastaveném trendu bude i nadále pokračovat.

Pokud se někdo cítil uražen mými slovy (viz vyjádření pana Petra Hynka ze dne 7. 8. 2019 a vyjádření některých funkcionářů v deníku Sport ze dne 8. 8. 2019), ať přijme moji upřímnou omluvu. Ve světle spekulací, které se kolem rozhodčích už dlouhou řádku let neustále rojí, jsem se evidentně zbytečně strachoval o to, že je situace v provázanosti českých klubů a fotbalových rozhodčích mnohem horší, než ve skutečnosti je. Zároveň chci opakovaně zmínit, že na začátku mé odpovědi pro Deník N jsem jasně formuloval určitý vstupní předpoklad, tj. že pokud vůbec připustím, že rozhodčí u nás může tendenčně ovlivnit utkání, musí zde kromě nabídky existovat logicky i poptávka. Rozhodně jsem tedy nepojmenovával jakýkoliv aktuální stav, pro který bych měl k dispozici konkrétní poznatky.

Jsem však každopádně velmi rád, že můžeme nyní vůči všem partnerům fotbalu i zástupcům politické scény v Česku jednoznačně konstatovat, že za dané situace k tendenčnímu jednání rozhodčích u nás docházet nemůže. Jsem si jist, že to pomůže uklidnit mnohdy zbytečně extrémně vypjatou náladu, která u nás je ve spojení s fungováním fotbalových rozhodčích a budeme se tak moci již plně, bez jakýchkoliv dalších spekulací, soustředit jen na profesní zdokonalování našich sudích, tak, aby k chybám a pochybením ve fotbalových utkáních u nás docházelo co nejméně.“

   Martin Malík, Předseda VV FAČR