VYJÁDŘENÍ PREZIDENTA ČESKÉHO HOKEJE TOMÁŠE KRÁLE K PROHLÁŠENÍ TŘÍ KLUBŮ

„Prohlášení beru na vědomí, zabývat se jím nicméně nebudeme. Pravidla a procedury, jak v podobných případech postupovat, jsou totiž jasně definovány ve svazové legislativě,“ uvedl v reakci na prohlášení klubů AZ Residomo Havířov, HC Zubr Přerov a VHK Robe Vsetín, vyzývající vedení svazu k rezignaci, prezident Českého hokeje Tomáš Král. „U vedoucích těchto tří klubů mě ostatně jejich postup ani nepřekvapuje, neboť neznalost problematiky, stanov a řádů prokázali již několikrát v minulosti.“ 

„Výkonný výbor hájí zájmy hokeje jako celku,“ dodal Tomáš Král. „Závazné jsou pro něj platné řády a názory většiny členů svazu, nikoli stanovisko tří klubů. Stejně postupoval při změnách v mládežnických soutěžích a na stejném, z principů spolkové demokracie vycházejícím základě bude respektovat i rozhodnutí arbitráže.“    

O změnách v mládežnických soutěžích rozhodl výkonný výbor Českého hokeje v návaznosti na lednové Hokejové fórum a výsledky následné ankety, v níž se pro zúžení nejvyšších soutěží vyslovila většina klubů, Na jeho dubnovém jednání ke změnám, na které se prohlášení trojice klubů odvolává a na které podrážděně reaguje, nedošlo. Výkonný výbor na něm pouze vzal na vědomí rozeslání přihlášek k soutěžím, což je v souladu s platnými řády nejen jeho právo, nýbrž i povinnost.

Praha, dne 18. 04. 2019

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí

Napsat komentář