ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH – M. GULAŠI A M. ERAT (HC KOMETA BRNO)

Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě podnětů klubu Mountfield HK zabýval ve zkráceném řízení zákroky hráče Michala Gulašiho na protihráče Radka Smoleňáka a hráče Martina Erata na protihráče Petra Zámorského v utkání Mountfield HK – HC Kometa Brno (18. 3. 2019).

V prvním případě (čas 19:50) shledal, že zákrok byl veden na protihráče, kterého bylo možné podle Pravidel ledního hokeje atakovat. Hráč nevedl svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti, v době střetu držel ruce u těla a před zákrokem se neodrazil. Při střetu zasáhl ramenem protihráčům hrudník a souběžně helmou i helmu protihráče, podle názoru předsedy disciplinární komise ELH byl nicméně tento doprovodný kontakt nahodilý a nelze ho kvalifikovat jako úmyslný zásah do oblasti hlavy nebo krku. Předseda disciplinární komise ELH proto řízení s hráčem Michalem Gulašim (HC Kometa Brno) zastavil.

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/X3Byv-9Gud0.

Ve druhém případě (čas 58:38) dospěl předseda disciplinární komise ELH k závěru, že zákrok byl veden na protihráče, kterého bylo možné podle Pravidel ledního hokeje atakovat. Hráč se při něm dopustil přestupku, který měl být rozhodčími přímo v utkání potrestán. Seknutí však nebylo takového charakteru ani intenzity, aby z něj bylo možné v souladu s názorem navrhovatele vyvodit, že bylo vedeno s cílem zranit protihráče, a aby vyžadovalo dalšího disciplinárního potrestání.  Předseda disciplinární komise ELH proto řízení s hráčem Martinem Eratem (HC Kometa Brno) zastavil.   

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/XxVVR7eeQgk.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí

Praha, 19. března 2019

Napsat komentář