ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČSLH – VHK ROBE VSETÍN

Disciplinární komise ČSLH se zabývala případy nepřípustného chování diváků při utkání VHK ROBE Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov (8. 3. 2019). Z videozáznamu bylo mimo jiné prokázáno, že při něm došlo k opakovanému vhazování různých předmětů včetně skleněné láhve na ledovou plochu, přičemž přinejmenším v jednom případě byl hlavní rozhodčí vhozeným předmětem zasažen, k cílenému vhazování předmětů po hráčích LHK Jestřábi Prostějov při odchodu do hráčských šaten, k polití rozhodčích pivem nebo k pokusu zasáhnout rozhodčí plným odpadkovým košem po skončení zápasu. Z videozáznamu je navíc zřejmé, že pořadatelská služba postupovala vůči osobám, které se těchto nepřístojností dopouštěly, pasivně, když se nesnažila projevům nesportovního chování efektivně zabránit nebo dotyčné osoby předat k identifikaci.     

Vzhledem k mimořádné četnosti, opakování a zvlášť závažnému charakteru přestupků potrestala disciplinární komise ČSLH klub VHK ROBE Vsetín, který podle Soutěžního a disciplinárního řádu za pořádek na stadiónu a bezpečnost účastníků utkání zodpovídá, za Nesportovní chování diváků a vhazování předmětů na ledovou plochu finanční pokutou ve výši 90 000 Kč a trestem odehrání jednoho soutěžního utkání bez přítomnosti diváků, který byl podmínečně odložen na zkušební dobu sedmi měsíců, tj. do 11. 10. 2019 včetně.

Podle Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH je možné v podobných případech, nedojde-li při nich k přerušení či ukončení zápasu, uložit finanční pokutu až ve výši 120 000 Kč, případně trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavření hřiště až na šest soutěžních utkání.

Praha, dne 11. 03. 2019

Mgr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí,

Napsat komentář