PŘEDSEDOU NÁVRHOVÉ KOMISE SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE SE STAL DOMINIK HAŠEK

Novými členy návrhové komise Síně slávy českého hokeje, která navrhuje kandidáty členství, zajišťuje schvalovací proces a spolupořádá ceremoniál při uvedení nových členů Síně slávy, se stali Dominik Hašek, Milan Chalupa, Jiří Kochta a Bedřich Ščerban. V komisi nahradili Václava Jáchima, Jana Klapáče, Jiřího Králíka a Vladimíra Martince, kterým vypršel mandát.  

Vzhledem k tomu, že dvouletý mandát vypršel i dosavadnímu předsedovi návrhové komise Síně slávy Bohuslavu Ebermannovi s místopředsedou Milanem Novým, zvolila návrhová komise na svém prvním jednání v novém složení předsedou Dominika Haška a místopředsedou Bohuslava Ebermanna. Předchozími předsedy návrhové komise Síně slávy českého hokeje byli v letech 2011–2013 Jiří Králík, v letech 2013–2016 Dominik Hašek a v letech 2016–2018 Bohuslav Ebermann.

Návrhová komise Síně slávy českého hokeje bude pracovat ve složení předseda Dominik Hašek, místopředseda Bohuslav Ebermann, členové Josef Černý, Jan Havel, Milan Chalupa, Jiří Kochta, Milan Nový, Jaroslav Pouzar, Miloslav Šeba, Štěpán Škorpil, Bedřich Ščerban a Petr Vichnar.

Praha, dne 26. 10. 2018

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí

Napsat komentář