Reakce FAČR na otevřený dopis médiím za strany zástupců Sportovně-technického oddělení FAČR!

Vedení FAČR chce oficiálně reagovat na Vyjádření nesouhlasu s odchodem Technického ředitele FAČR Michala Prokeše, které někteří zástupci Sportovně-technického oddělení zveřejnili v médiích dne 18. října 2018.

„Zmíněný dopis s peticí jsme obdrželi už 7. října, se všemi zainteresovanými také ihned interně o celé situaci jednali. Antonín Barák na této zmíněné schůzce seznámil vedení FAČR s požadavkem, aby oddělení v budoucnu zastřešoval bývalý reprezentant Karel Kula. Stejně tak jako si v běžných firmách zaměstnanci nevybírají svého nadřízeného a fotbalisté svého trenéra, také vedení FAČR odmítá podobné postupy. Nicméně s členem VV FAČR Karlem Kulou byl požadavek projednán a v případě, že jej VV FAČR na svém dalším zasedání schválí, bude za výkonný výbor pověřený dohledem nad fungováním sportovně technického oddělení. Na společné schůzce se zástupci sportovně-technického oddělení jsme se domluvili, že zmíněný dopis je adresován jen vedení FAČR a oboustranně tak nebude sdílen s médii,“ přibližuje výsledky interního jednání s členy sportovně-technického oddělení předseda FAČR Martin Malík.

Nástupem Jiřího Kotrby do funkce ředitele Sportovně technického-oddělení FAČR, v návaznosti na jeho prvotní jednání se zaměstnanci STO, považovala asociace tuto záležitost za uzavřenou.

Po uveřejnění jedenáct dní staré výzvy se nemohu ubránit dojmu, že za mediální publicistou již nestojí snaha pokračovat v rozdělané práci na půdě asociace, ale organizovaná snaha odvádět pozornost od zjištěných problémů a způsobu jejich řešení ze strany vedení asociace. S Michalem Prokešem jsme se nedohodli na ekonomických podmínkách jeho další pracovní spolupráce, konkrétně požadoval plat 250 tisíc měsíčně, které jsme nemohli z pochopitelných důvodů absolutně akceptovat. Dalším důvodem ukončení spolupráce s panem Prokešem bylo navíc i jeho porušení interních předpisů v nakládání s firemním prostředky, v tomto případě se konkrétně jednalo o nakládání s kreditní kartou STES. I o tomto všichni členové sportovně-technického oddělení věděli, přesto se nyní staví na stranu setrvání Michala Prokeše ve funkci. To by nebylo v žádné jiné firmě možné,“ doplňuje konkrétní důvody ukončení spolupráce s Michalem Prokešem Martin Malík.

„Svůj podpis pod otevřený dopis jsem připojil k mým ostatním kolegům v době, kdy odvolání Michala Prokeše z postu ředitele sportovně technického oddělení FAČR bylo čerstvé, nebylo jasné další směřování ani osoba, která jej zajistí a Michalem nastavené projekty se mi zdály ohroženy. Na schůzce s Michalovým nástupcem Jiřím Kotrbou, jsme ale byli ubezpečení, že toto nehrozí. Já osobně chci v nastaveném procesu pokračovat, protože v něm vidím jak smysl, tak i první výsledky, které se v práci s talentovanou mládeží dostavují. S Michalem Prokešem mne pojí dlouholetý přátelský vztah a je mi velmi líto, že ze struktur FAČR odchází. V tuto chvíli se chci ale co nejvíce soustředit, abych nejlepší ze sebe věnoval každodenní práci s našimi svěřenci a pomáhal tak naplňovat vize, kterými nás všechny Michal nadchnul. Ty děti si to zaslouží a jsem přesvědčen, že se nám to podaří,“ říká výkonný ředitel RFA Moravskoslezského kraje Tomáš Bernady, který petici původně podepsal.

FAČR navíc ihned po ukončení spolupráce s Michalem Prokešem jasně avizovala, že odmítá jakkoliv ohrozit spuštěné projekty spadající do gesce sportovně-technického oddělení, včetně projektů regionálních fotbalových akademií.

„Na setkání s vedením FAČR minulý týden padly jasné důvody odchodu Michala Prokeše společně s tím, že vedení asociace nestojí o to, aby ostatní členové Sportovně-technického oddělení odcházeli ze svých pozic. V tomto duchu jsem také 9. října informoval své oddělení včetně trenérů mládeže KFS a OFS. S apelem, ať držíme pohromadě a společně pracujeme dál,“ upřesňuje vedoucí úseku grassroots fotbalu, který spadá pod Sportovně-technické oddělení FAČR, Otakar Mestek.

Vedení FAČR odmítá podléhat v tomto směru jakémukoliv mediálnímu nátlaku ze strany svých zaměstnanců, který navíc není podpořen relevantními argumenty založenými na pravdivých informacích. Pokud se chce někdo zabývat místo práce pro český fotbal pletichami a interním personálním bojem na půdě asociace, je s ním vedení FAČR připraveno okamžitě ukončit spolupráci.

Michal Jurman, Ředitel Oddělení komunikace

Fotbalová asociace České republiky

 

 

 

Napsat komentář