Komentář LFA k postupu Předsedy Komise rozhodčích FAČR ze dne 9. 10. 2018!

Ligová fotbalová asociace plně respektuje výlučné právo Předsedy KR FAČR navrhovat složení Komise rozhodčích s výhradou nominanta za LFA, nicméně považuje za krajně nevhodné, že tak zásadní krok, v podobě odvolání člena Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky Romana Hrubeše, který je rovněž šéfem projektu VAR pro ČR nebyl konzultován s LFA a nebyla tak možnost s předstihem vysvětlit situaci Mezinárodní pravidlové komisi IFAB a FIFA.

Uvedený krok může mít negativní dopad na jinak velmi dobré vnímání procesu zavádění VAR ve FORTUNA:LIZE. Česká nejvyšší fotbalová soutěž byla a je dávána za vzor ostatním asociacím v projektu sdruženým. Tento postup vnímáme jako vyjádření nerespektu k Ligové fotbalové asociaci.

Ligová fotbalová asociace by chtěla vyjádřit touto formou velký dík a plnou podporu v dalším působení šéfinstruktorovi videorozhodčích Romanu Hrubešovi, který se stal hlavním stavebním kamenem projektu videorozhodčí v České republice. Jeho odbornost, přístup a entusiasmus přispěly k tomu, že se zavedení VAR ve FORTUNA:LIZE stalo realitou a ne pouhým přáním.

Ligová fotbalová asociace je přesvědčena, že projekt videorozhodčího v rámci ligy, funguje velmi dobře, byť je jistě velký prostor pro jeho další zdokonalování a posouvání vpřed. V tomto kontextu bychom velmi uvítali aktivní zapojení Komise rozhodčích a jejího předsedy, a to nejen proklamativními vyhlášeními, ale rovněž konkrétními skutky včetně finanční participace.

Vzhledem k tomu, že aplikaci videorozhodčího do ligových duelů zahájila Ligová fotbalová asociace v době, kdy se FAČR zmítala ve vnitřních problémech, rozvíjel se tento klíčový projekt na podporu důvěryhodnosti českého ligového fotbalu čistě v gesci LFA.

Na druhou stranu nelze opomíjet fakt, který je neustále akcentován, a sice, že veškeré záležitosti týkající se rozhodcovského sboru a jeho důvěryhodnosti a kredibility musí být zastřešovány výlučně FAČR a musí být na ligových klubech zcela nezávislé.

Vzhledem k výše uvedenému vyzve předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda k jednání předsedu Fotbalové asociace České republiky Martina Malíka o tom, jak zajistit pokračování projektu na takové úrovni, aby s ním byla FAČR spokojena minimálně tak, jako tomu doposud bylo u LFA.

Ligová fotbalová asociace je zároveň plně připravena, v případě zájmu, aktivně zapojit přímo předsedu Komise rozhodčích FAČR Jozefa Chovance do dalšího rozvoje v projektu videorozhodčí.

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR,

LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE

 

Napsat komentář