Komentář k postupu Odvolací komise ze dne 5. 10. 2018

Klub SK Sigma Olomouc se odvolal proti rozhodnutí Disciplinární komise ze dne 4.10.2018 o zastavení závodní činnosti pro svého hráče Šimona Falty k Odvolací komisi FAČR a ta podle slov jejího předsedy p. Lega své rozhodnutí odložila na příští týden.

Ligová fotbalová asociace bere na vědomí činnost Odvolací komise FAČR, nicméně i nadále si stojí za tím, že rozhodnutí Disciplinární komise LFA v tomto případu bylo učiněno dle platných fotbalových norem, které mají předlohu v mezinárodních řádech fotbalu.

Disciplinární komise LFA postupuje striktně v souladu s fotbalovou praxí celého světa, kdy nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná v průběhu hry, s výjimkou, kdy dojde k záměně identity hráče nebo rozhodčí disciplinární přečin nevidí.

Disciplinární řád UEFA hovoří následovně:

Article 9 Disciplinary scope of decisions taken by the referee

1 Decisions taken by the referee on the field of play are final and may not be reviewed by the UEFA disciplinary bodies.

2 In cases where a decision by the referee involves an obvious error (such as mistaking the identity of the person penalised), only the disciplinary consequences of that decision may be reviewed by the disciplinary bodies. In cases of mistaken identity, disciplinary proceedings may, in accordance with these regulations, be opened only against the person who was actually at fault.

3 A protest against a caution or expulsion from the field of play after two cautions is admissible only if the referee’s error was to mistake the identity of the player.

4 In cases of serious misconduct, disciplinary action may be taken even if the referee and his assistants did not see the event in question and were therefore unable to take any action.

5 The provisions of these regulations relating to protests against match results affected by a referee’s decision that was an obvious violation of a rule remain applicable.

Pravidla UEFA jsou reflektována i ve Statutu Disciplinární komise LFA, který je schválen Ligovým výborem LFA po projednání s generálním sekretářem FAČR, a to konkrétně v článku 3 odst. 14:

Disciplinární komise LFA nepřezkoumává rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkáních celostátních ligových soutěží nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. Disciplinární komise LFA je nicméně oprávněna zahájit disciplinární řízení, pokud:

  1. a) se jedná o administrativní pochybení rozhodčího,
  2. b) rozhodčí disciplinární přečin neviděl,
  3. c) disciplinární přečin má závažné následky, zejména zranění hráče či jiné osoby.

Komentář předsedy DK LFA: „My máme v českých řádech navíc oproti UEFA ještě ten bod c, který byl původně i v Disciplinárním řádu UEFA, ale následně z něj byl vyřazen. Z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že včerejší rozhodnutí DK LFA bylo v souladu se zavedenou mezinárodní fotbalovou praxí, s naším vlastním statutem, který byl projednán s FAČR, a navrhuji, aby OK FAČR odvolání zamítla a rozhodnutí DK LFA potvrdila,“ okomentoval ještě celý případ předseda Disciplinární komise LFA Richard Baček.

Pozn. Všechny výše zmíněné dokumenty jsou ke shlédnutí zde – http://www.lfafotbal.cz/uredni_cast/

Štěpán Hanuš, Ředitel komunikace a PR

LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE

 

Napsat komentář