ZA PŘESTUPY HRÁČŮ DO NHL ZÍSKALY ČESKÉ KLUBY JIŽ 234 MILIÓNŮ KORUN

Téměř pětašedesát miliónů korun, nejvíce v historii, získaly české kluby za přestupy hráčů, kteří před sezónou podepsali smlouvu v NHL. Ve srovnání se sezónou 2013/14, kdy byla smlouva mezi NHL, IIHF a ČSLH podepsána, vzrostla částka více než čtyřikrát, ve srovnání s loňskou sezónou se zvýšila téměř o 16 %. Zatímco v sezóně 2013/14 dosáhly příjmy klubů za přestupy hráčů do NHL 15,3 miliónu Kč, v sezóně 2014/15 vzrostly na 28,3, v sezóně 2015/16 na 36,1, v sezóně 2016/17 na 34,8, v sezóně 2017 na 55,4 a před sezónou 2018/19 na 64,1 miliónu Kč. Celkem tak získaly české kluby v uvedeném období za přestupy hráčů do NHL 234 miliónů Kč.  

Na nárůstu se podílejí jednak vyšší počty hokejistů, kteří smlouvy s kluby NHL podepisují, jednak vyšší počty hráčů, kteří přestupují přímo z českých klubů. Zatímco v sezóně 2013/14 podepsalo první smlouvu v NHL 5 českých hokejistů, v sezóně 2014/15 jich bylo 7, v sezóně 2015/16 9, v sezóně 2016/17 7, v sezóně 2017/18 13 a před sezónou 2018/19 15. Ve všech sezónách byl počet hráčů, přestupujících do NHL z českých klubů, vyšší než počet těch, kteří přestupují ze zahraničních soutěží. Z celkového počtu 56 hokejistů, kteří podepsali v období 2013–2018 smlouvu v NHL, jich 40, tj. více než 71 % přestoupilo z českých klubů a soutěží.

Smlouva, upravující podmínky přestupů do NHL, byla mezi NHL, ČSLH a členskými zeměmi IIHF s výjimkou Ruska podepsána v červnu 2013. Na jejím základě dostávají v současné době kluby při přímém přestupu hráče částku ve výši 260 000 USD a při nepřímém přestupu, tj. přes zahraniční klub nebo soutěž, 30 000 USD. V případě, že v sezóně podepíše smlouvy v NHL více než deset přímo přestupujících hokejistů, částka se zvyšuje na 350 000 USD. Úhrada probíhá ve dvou splátkách, v září a na konci sezóny. Český hokej následně finanční prostředky přeposílá v plné výši klubu či klubům, v nichž hráč v posledních třech sezónách působil. V případě, že je klubů několik, částka se děli podle doby, po kterou hráč za klub nastupoval.

Praha, dne 31. 08. 2018

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí,

 

 

 

 

 

Napsat komentář