DO ŽÁKOVSKÝCH SOUTĚŽÍ SE PŘIHLÁSIL REKORDNÍ POČET KLUBŮ

Do žákovských hokejových soutěží se před sezónou 2018/19 přihlásil rekordní počet klubů. Soutěže mladších a starších žáků obsazuje 152 klubů, což je o 31 % více než před pěti lety (116 klubů v sezóně 2014/15) a o 41 % více než před deseti lety (108 klubů v sezóně 2009/10). „Počty nejmenších hokejistů v přípravkách a žákovských kategoriích rostou,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Období poklesu skončilo potom, co jsme zavedli jednostupňovou strukturu soutěží, což se odrazilo ve vyšším zájmu rodičů a nižších dojezdových vzdálenostech. V posledních sezónách se v rozvoji členské základny navíc promítají bezplatné dodávky výstroje pro nejmenší hokejisty, profesionalizace trenérů a náborové aktivity v rámci projektu Pojď hrát hokej. Na financování výchovy mládeže v klubech vynakládáme více než dvakrát tolik prostředků, co před deseti lety.“

Od roku 2010 rozeslal svaz klubům bezplatnou dětskou výstroj v hodnotě 72,8 miliónu Kč, počet klubů, které jsou jejími příjemci, vzrostl ve stejném období z 92 na 152.

Počet profesionálních trenérů mládeže v menších klubech vzrostl z 21 v roce 2015 na 84 v roce 2018. Profesionální trenéři mládeže působí jako hlavní trenéři střediska, trenéři přípravek a žákovských družstev, metodicky vedou trenéry v dalších kategoriích, zajištují komunikaci s rodiči, organizují nábory a kurzy bruslení pro školy. V rámci každého regionu navíc působí regionální trenéři, kteří jejich práci monitorují, koordinují a usměrňují, poskytují poradenství a konzultace, včetně vedení ukázkových tréninků a seminářů. V sezóně 2018/19 řídí svaz patnáct regionálních trenérů, z toho pět na plně profesionálních úvazek, na starosti mají 6–14 klubů v regionu.

V září 2016 začal svaz pořádat Týdny hokeje, zaměřené na nábory nejmenších hokejistů, rozvoj členské základny a komunikaci s rodiči. Pilotního Týdne hokeje se zúčastnilo 25 klubů, v roce 2012 vzrostl jejich počet na 135 a v roce 2018 na 152. Celkem přivedly Týdny hokeje mezi zářím 2016 a lednem 2018 na zimní stadióny 15 593 dětí. Počet malých hokejistů, registrovaných v přípravkách, vzrostl od roku 2016 o 15 %.

Praha, dne 06. 08. 2018

PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí,

 

Napsat komentář