Předseda FAČR svolal mimořádný výkonný výbor na téma Stanov FAČR

Ve středu 18. 4. 2018 proběhlo v sídle FAČR mimořádné zasedání Výkonného Výboru FAČR, na kterém se řešila aktuální situace ohledně plánované úpravy Stanov FAČR. Nové stanovy, které reflektují doporučení zástupců FIFA a UEFA, mají systémově řešit patovou situaci při volbě předsedy FAČR.

„V otázce změny Stanov FAČR byla podepsána dohoda Čech a Moravy, kterou většinově odsouhlasil výkonný výbor a následně pak byla dohoda odeslána na FIFA a UEFA. Mimořádný Výkonný výbor jsem tak svolal proto, aby jeho členové dali veřejnosti i fotbalovému hnutí definitivně a jasně najevo, že táhneme v celé věci za jeden provaz. Pokud to někdo vidí jinak, tak si musí uvědomit, že nyní bere v tomto směru osobní zodpovědnost za to, co se stane, když ke schválení upravených Stanov FAČR nedojde,“ vysvětlil důvod svolání mimořádného Výkonného výboru Předseda VV FAČR Martin Malík.

Na dnešním mimořádném zasedání členové VV FAČR vyslovili většinově souhlas s dodržováním a aktivní podporou stávající dohody Čech a Moravy napříč všemi patry fotbalové rodiny.

„Dohoda zachovává dvoukomorovost, zároveň nám dává autonomii v otázce schvalování členů a komisí ŘKM a navíc, pokud bude v budoucnu zvolen moravský předseda, zůstane poměr členů ve VV FAČR 3:2 pro Čechy. To je fakt, který se dost opomíjí. Jedinou aktuální cestou, kterou nyní jdeme, je tak aktivní podpora závěrů, které vyplývají z podepsané dohody,“ vysílá jasný vzkaz na Moravu I. místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal.

„Pokud na valné hromadě dohodu nepotvrdíme, tak FIFA zakročí s maximální vážností. Podobnou situaci řeší v celé řadě dalších zemí a bylo nám jasně sděleno, že s námi nebudou mít slitování a udělají z nás exemplární příklad pro všechny ostatní národní asociace. Dohoda Čech a Moravy je oboustranným kompromisem a jiná cesta v tuto chvíli, než ji jasným mandátem na valné hromadě schválit za nás není. Slib a podání ruky jsou pro mě svaté, podepsaná dohoda pak dvojnásobně,“ komentuje celou situaci II. místopředseda FAČR Roman Berbr.

„Pokud bude někdo aktivně vystupovat proti této dohodě, bere na sebe za tuto skutečnost samozřejmě osobní zodpovědnost,“ uzavírá výsledky jednání VV FAČR předseda Martin Malík.

Valná hromada FAČR, na které se bude schvalovat upravená verze Stanov FAČR, proběhne v pátek 1. 6. 2018 od 10:00 hodin v pražském hotelu Marriott.

Michal Jurman, Ředitel Oddělení komunikace,

Fotbalová asociace České republiky

 

 

Napsat komentář