Vyjednávací skupiny Čech a Moravy se shodly na změně Stanov FAČR

Vyjednávací skupiny Čech a Moravy se shodly na změně Stanov FAČR, která má předejít do budoucna patové situaci při volbě Předsedy VV FAČR. Výkonný výbor FAČR, který zasedal v úterý 3. 4. 2018 schválil na základě této shody strategii obou komor, jejíž podobu následně zašle zástupcům FIFA a UEFA.

Vyjednávací skupiny se dohodly na následující změně volby předsedy Výkonného výboru FAČR:

  1. Pro volbu předsedy Výkonného výboru platí, že:
  2. je zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory;
  3. není-li zvolen v prvním kole, je ve druhém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se prvního kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je nejvyšší;
  4. není-li zvolen ani ve druhém kole, postupují do třetího kola ti z kandidátů, kteří získají nejvyšší stejný počet hlasů ve druhém kole, s tím, že ve třetím kole je zvolen ten z kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší;
  5. v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena c) z důvodu rovnosti hlasů je nutné mezi nezvolenými kandidáty s takto dosaženým rovným počtem získaných hlasů rozhodnout bezprostředně pro neúspěšné volbě losem.

Další změny Stanov FAČR:

  1. Počet členů Výkonného výboru FAČR volených českou komorou se zvýší o jednoho za k rajské fotbalové svazy s tím, že nový kandidát se bude volit již na bezprostředně nadcházejícím zasedání valné hromady; počet členů Výkonného výboru za moravskou komoru se nemění;
  2. Volba komisí ŘKM již nebude nadále podléhat schválení Výkonného výboru FAČR, který bude tyto komise napříště již pouze brát na vědomí.

„Jsem maximálně rád, že se podařilo touto shodou zažehnat příchod normalizační komise ze strany FIFA a UEFA a zároveň uchovat ve fotbale dvoukomorový systém. V tomto směru musím ocenit přístup zástupců české i moravské strany, pro oba subjekty nešlo o jednoduchou záležitost a oba musely shodně udělat ve svém přístupu k věci zásadní kompromisy. Za to patří všem zúčastněným velké díky. Myslím, že jsme ukázali partnerům i všem fanouškům, že dokážeme v zásadních věcech českého fotbalu táhnout za jeden provaz a z toho mám radost,“ uvedl k dohodě obou stran Předseda VV FAČR Martin Malík.

Valná hromada FAČR, na které se bude definitivně schvalovat domluvená změna Stanov FAČR, se bude konat v pražském hotelu Clarion ve čtvrtek 24.5.2018 od 10:00 hodin.

Michal Jurman, Ředitel Oddělení komunikace,

Fotbalová asociace České republiky

 

 

Napsat komentář