ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ELH – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček se zabýval vyjádřeními trenéra Filipa Pešána a hráče Martina Bakoše, učiněnými před zástupci sdělovacích prostředků bezprostředně po skončení utkání Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec (16. 3. 2018).

Vzhledem k tomu, že uvedenými vyjádřeními došlo k porušení čl. 7.21 Herního řádu ELH, podle kterého jsou kluby povinny zajistit, aby v den utkání nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačních týmů ani funkcionářů ve sdělovacích prostředcích nehodnotil výkon rozhodčích, potrestal klub Bílí Tygři Liberec v obou případech pokutou ve výši 10 000 Kč. Výši pokuty stanoví Herní řád ELH.

Nad rámec uvedeného rozhodnutí připomenul, že trenérem a hráčem kritizované vyloučení hráče Jana Ordoše bylo bez výhrad potvrzeno rozhodnutím předsedy disciplinární komise ELH, stejně jako vyjádřením předsedy komise rozhodčích ČSLH Vladimírem Šindlerem. Zdůraznil také, že osobní tresty uložené v závěru utkání a zpochybňované hráčem Martinem Bakošem, byly uloženy zcela v souladu s pravidly, a to i bez přihlédnutí k jednomyslnému rozhodnutí nedávné valné hromady APK LH, která vyzvala rozhodčí a disciplinární orgány, aby projevy nesportovního chování vůči rozhodčím přísně trestaly.

Praha, 19. 3. 2018.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

 

Napsat komentář