ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH – HC KOMETA BRNO

Předseda disciplinární komise ELH Karel Holý se ve zkráceném řízení zabýval opakovaným, hrubě vulgárním skandováním na adresu hostujícího klubu a rozhodčích, k němuž došlo při utkání HC Kometa Brno – Aukro Berani Zlín (26. 1. 2018). Při šetření bylo prokázáno, že uvedeného nesportovního jednání se fanoušci dopustili v časech 16:57, 24:45, 26:23, 26:31, 27:14, 44:25 a 45:55, přičemž pokřiky byly ve všech případech iniciovány z prostoru tribuny E.

Vzhledem k tomu, že k provinění došlo v průběhu podmíněného odkladu předchozího rozhodnutí, uložil předseda disciplinární komise ELH klubu HC Kometa Brno trest odehrání jednoho soutěžního utkání bez přítomnosti diváků na tribuně E. Trest se vztahuje na nejbližší domácí zápas HC Kometa Brno – HC Dynamo Pardubice, který se uskuteční dne 4. 2. 2018.

Finanční pokuta ve výši 20 000 Kč spolu s trestem uzavření tribuny E na jedno soutěžní utkání s podmíněným odkladem do 5. 2. 2018 byla klubu HC Kometa Brno uložena za opakované, hrubě vulgární skandování domácích fanoušků vůči soupeři a rozhodčím v utkání HC Kometa Brno – Bílí Tygři Liberec, které se hrálo 3. 1. 2018.

Podle Disciplinárního řádu ELH vstupuje v případě, dojde-li k během zkušební lhůty k dalšímu přestupku, v platnost přinejmenším původní trest. Mezi sankce, které je možné za nesportovní chování fanoušků uložit, patří vedle napomenutí a pokuty rovněž odehrání utkání bez přítomnosti diváků na celém stadiónu nebo v jeho části, a to s platností až na šest měsíců, případně trest uzavření stadiónu až na dobu jednoho roku včetně určení minimální vzdálenosti, v níž může soutěžní utkání ELH odehrát. Výkon trestu lze odložit na zkušební dobu do tří měsíců.

Klub HC Kometa Brno byl v probíhající sezóně trestán za přestupky, související s chováním části příznivců, již dvanáctkrát. V osmi případech šlo o nesportovní chování fanoušků, ve dvou případech o použití pyrotechniky, v jednom případě o vhazování předmětů na ledovou plochu a porušení povinností pořádajícího klubu. Potrestán byl mimo jiné finančními pokutami v celkové výši 120 000 Kč a ve dvou případech podmíněným uzavřením části stadiónu.

Zástupci HC Kometa Brnu se v minulém týdnu zúčastnili v souvislosti s probíhající zkušební lhůtou a chováním části fanoušků v zápase HC Kometa Brno – Mountfield HK (19. 1. 2018) jednání disciplinární komise ELH. Komise přivítala informaci o krocích, které klub v oblasti komunikace s fanoušky s cílem zamezit podobným excesům přijímá. Současně upozornila, že v případě opakování přestupku je vázána platným Disciplinárním řádem ELH a bude v souladu s ním postupovat.

Praha, 31. 1. 2018.

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH – HC ŠKODA PLZEŇ

Předseda disciplinární komise ELH Karel Holý se ve zkráceném řízení zabýval opakovaným, hrubě vulgárním skandováním na adresu hráčů hostí, rozhodčích a jiné skupiny fanoušků vlastního klubu, k němuž došlo při utkání HC Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav (30. 1. 2018). Na základě videozáznamu bylo prokázáno, že uvedeného nesportovního jednání bez respektu vůči dalším účastníkům utkání se fanoušci dopustili několikrát v průběhu zápasu, přičemž pokřiky byly iniciovány diváky v sektoru 112.

Vzhledem k tomu, že k provinění došlo v průběhu podmíněného odkladu předchozího rozhodnutí, uložil předseda disciplinární komise ELH klubu HC Škoda Plzeň trest odehrání jednoho soutěžního utkání bez přítomnosti diváků v sektoru 112 východní tribuny. Trest se vztahuje na nejbližší domácí zápas HC Škoda Plzeň – Piráti Chomutov, který se uskuteční dne 4. 2. 2018.

Klub HC Škoda Plzeň byl v probíhající sezóně trestán za přestupky, související s chováním části příznivců, již jedenáctkrát. V deseti případech kvůli nesportovnímu chování fanoušků, v jednom kvůli vhazování předmětů na ledovou plochu. Potrestán byl mimo jiné finančními pokutami v celkové výši 142 000 Kč, ve dvou případech napomenutím a v jednom podmíněným uzavřením sektoru.

Zástupci klubu se v minulém týdnu zúčastnili v souvislosti s probíhající zkušební lhůtou a hraničním chováním části fanoušků v zápase HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec (19. 1. 2018) jednání disciplinární komise ELH. Komise přivítala informaci o krocích, které klub v uvedené oblasti v komunikaci s fanoušky podniká. Současně však upozornila, že v případě opakování přestupku je vázána platným Disciplinárním řádem ELH a bude v souladu s ním postupovat. V případě opakovaného nebo zvlášť závažného nesportovního chování fanoušků je možné podle řádů uložit vedle napomenutí či pokuty rovněž trest odehrání zápasu bez přítomnosti diváků na celém stadiónu nebo v jeho části, a to s platností až na šest měsíců, případně trest uzavření stadiónu až na dobu jednoho roku včetně určení minimální vzdálenosti, v níž může klub soutěžní utkání ELH odehrát.

Praha, 01. 02. 2018.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

Napsat komentář