Jednání českých a moravských zástupců ohledně Stanov FAČR

V sídle FAČR došlo k jednání zástupců české a moravské vyjednávací skupiny, kteří měli řešit aktuální situaci ohledně změny Stanov FAČR. Úpravu Stanov z hlediska systémového řešení volby předsedy VV FAČR, tak aby nemohlo dojít k patové situaci, jak se několikrát v posledních letech stalo, požadují totiž jak vrcholní zástupci UEFA tak FIFA.

Zástupci moravské vyjednávací skupiny na pátečním setkání nepředložili žádný návrh k jednání, který by řešil aktuální situaci.

Česká strana spojila otázku volby předsedy FAČR s dlouhodobým řešením z její strany přežitého dvoukomorového systému a přišla tak s návrhem o těchto čtyřech bodech:

  • zrušení komorového systému (jak u předsedy, tak i u VV FAČR) – ponechat současně navolený VV FAČR
  • zrušení komorového systému (jak u předsedy, tak i u VV FAČR) s ponecháním 2 míst pro volbu dle bydliště a to u místopředsedů a předsedů Řídících komisí
  • uvolnit volbu předsedy, ponechat komorový systém u VV FAČR s tím, že Čechy budou mít 3 zástupce za kraje a Morava 1 zástupce (spravedlivé řešení dle současného počtu krajů)

 

  1. 4)  normalizační komise UEFA – po zrušení komorového systému, kompletně převolit celý VV FAČR

U volby předsedy FAČR následně česká strana doporučuje uvést v platnost stejný systém, jako má UEFA, tj. 3 kola a následný los (1. kolo – vítězí kandidát, který většinově získá více jak 50% hlasů, 2. kolo – vítězí kandidát, který získá prostou většinu hlasů, přitom žádný kandidát nevypadává z voleb, 3. kolo – opakování 2. kola, 4 kolo – los).

Moravská strana projedná tento předložený návrh české strany a na dalším společném jednání obou vyjednávacích skupin bude informovat o svých závěrech.

Michal Jurman, Ředitel Oddělení komunikace

Fotbalová asociace České republiky

Napsat komentář