JEDNÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ELH

JEDNÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ELH SE ZÁSTUPCI HC KOMETA BRNO A HC ŠKODA PLZEŇ

Disciplinární komise ELH se zabývala plněním podmínek rozhodnutí, kterým byla klubům Kometa Brno a HC Škoda Plzeň pro opakované nesportovní chování fanoušků uzavřena s podmíněným odkladem část hlediště. Jednání se zúčastnili zástupci obou klubů, za Kometu Brno vedoucí sportovního úseku Jaroslav Medlík se sportovním sekretářem Pavlem Zubíčkem a za HC Škoda Plzeň majitel klubu Martin Straka s výkonným ředitelem Emilem Kristkem.

Disciplinární komise ELH přivítala ujištění klubů, že s nesportovním, vulgárním skandováním na adresu soupeře, hráčů nebo rozhodčích nesouhlasí a před nejbližšími domácími zápasy přijímají kroky, jak podobné chování omezit. Zástupci HC Kometa Brno zmínili například setkání vedení klubu se zástupci fanoušků, výzvy moderátora nebo spoty „Fandíme slušně“, které budou promítány v průběhu utkání a prezentovány na oficiálních sociálních sítích. Zástupci HC Škoda Plzeň uvedli mimo jiné dopis vedení a zástupců hráčů, v němž bude vyjádřen nesouhlas s jednáním části fanoušků a připomenuto riziko uzavření sektoru, osobní apel hráčů nebo posílení pořadatelské služby.

Předseda disciplinární komise ELH Karel Holý připomenul, že komise v žádném případě nepostihuje fandění ani běžné projevy emocí nebo nesouhlasu, ale pouze opakované vulgární skandování bez respektu k dalším účastníkům utkání, a to zvlášť, je-li hrubě urážlivé, řízené nebo probíhá-li mimo jakoukoli souvislost s děním na ledové ploše. Rozhodnutí disciplinární komise jsou přitom vázána řády a podporou, kterou postihování vulgarit vyjádřily před sezónou a na listopadové valné hromadě APK LH kluby, které jsou účastníky nejvyšší soutěže.

Disciplinární komise ELH řešila až dosud 60 případů nesportovního chování fanoušků, z nichž 43 souviselo s vulgárním skandováním, 11 s vhazováním předmětů na ledovou plochu a 5 s použitím pyrotechniky. Ve čtyřiceti případech uložila klubům napomenutí nebo nižší pokuty do 5 000 Kč, v jedenácti pokutu 10 000 Kč, v pěti pokutu 20 000 Kč a ve třech případech pokutu 30 000 Kč. Na kluby HC Kometa Brno a HC Škoda Plzeň připadá více než 37 % všech trestů a – vzhledem k četnosti a závažnosti přestupků – téměř 70 % objemu pokut, uložených za nesportovní chování fanoušků. V šesti případech byl trest uložen klubu HC Dynamo Pardubice, žádný z jedenácti dalších účastníků nejvyšší soutěže nebyl v souvislosti s nesportovním chováním fanoušků projednáván více než třikrát.

Praha, 26. 1. 2018.

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DK ELH – JURAJ VALACH (PIRÁTI CHOMUTOV)

Předseda disciplinární komise ELH Karel Holý se ve zkráceném řízení zabýval zákrokem hráče Juraje Valacha na protihráče Davida Váňu, za který mu byl v utkání HC Dukla Jihlava – Piráti Chomutov (26. 01. 2018) uložen větší trest na pět minut a osobní trest do konce utkání za Vražení na hrazení.

Na základě videozáznamu shledal, že zákrok byl veden v bezprostřední blízkosti od hrazení na protihráče, který krátce před tím odehrál puk a zaujal čelné postavení směrem ke hrazení. Vzhledem k tomu, že jeho spoluhráč puk nezahrál, byl zákrok veden na protihráče, který byl podle pravidel v držení kotouče. Hráč se dopustil lehkého přistrčení rukama, zákrok však nevedl ve zvýšené nájezdové rychlosti nebo zvýšenou razancí ani se těsně před ním s cílem dosažení vyšší intenzity neodrazil. Ke zranění protihráče došlo i proto, že před střetem zaujal krajně nepříznivé postavení čelem vůči hrazení a možnosti jakékoli obrany tím výrazně limitoval.

Předseda disciplinární komise ELH proto rozhodl, že trest uložený v utkání považuje za adekvátní a další řízení s hráčem Jurajem Valachem zastavil.

Záznam situace najdete na http://www.hokej.cz/tv/hokejka/video/3831.

Praha, 28. 1. 2018.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH,

Napsat komentář