Předsedou Fotbalové Asociace ČR byl zvolen Martin Malík

Novým předsedou na mimořádné Valné hromadě Fotbalové asociace ČR byl zvolen Martin Malík. Dosavadní generální ředitel STES, marketingové společnosti FAČR získal v prvním kole volby ve sportovním středisku v Nymburce nadpoloviční většinu v české a moravské komoře a porazil protikandidáta Petra Fouska.

Zasedání zahájil 1. místopředseda výkonného výboru Zdeněk Zlámal, který přivítal delegáty a vzácné hosty, místopředsedu UEFA Hrihorije Surkise, který pozdravil přítomné jménem prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina a ředitel oddělení národních asociací FIFA Bjorn Vassallo. Zástupce UEFA Surkis ve svém vystoupení vyzdvihl český fotbal, který byl úspěšný v minulosti, zásluhou hráčů Antonína Panenky, Karla Poborského, Petra Čecha, Vladimíra Šmicra a dalších, kteří se zasloužili o výbornou propagaci českého fotbalu.

Zároveň vyzdvihl úspěšnou práci členů bývalého výboru, kteří se podíleli na vzniku fotbalových akademií, vybudování nového sídla fotbalového svazu a dalších sportovních fotbalových stadionu a za výborný organizační průběh MS žen v kopané. Tím upozornil, že je do budoucna nutné pro další úspěšnou práci, sjednotit českou a moravskou komoru.

Za FIFA pozdravil valnou hromadu Bjorn Vassallo, který zdůraznil, že fotbal nás spojuje, přesto je nutné se zaměřit na rozvoj fotbalu a úspěšnost, cílem je stabilita. Zástupci FIFA jednali nedávno v Česku o sjednocení jednotlivých komor, v případě, že bude FIFA nucena udělat určitá opatření, s dalšími kompetentními orgány České republiky a změna stanov neprojde do června 2018, vyšle do Česka normalizační komisi, která by mohla převzít funkci výkonného výboru. Zároveň tím vzniknou určité problémy, ve finančních dotacích od UEFA, FIFA a státu.

Dále upozornil zástupce FIFA, že nezvolení předsedy v 1. kole by mělo nepříjemné důsledky, které tím vzniknou. Takže se rozhodlo udělat přestávku, která byla určena k setkání moravských delegátů, ohledně navrhované změny volby předsedy. Následně moravská komora stahuje svůj návrh na změnu stanov při volbě předsedy a navrhuje se o změnách hlasovat tajně.

Petr Fousek – Martin Malík

Proběhla úspěšná tajná volba a místopředseda Roman Berbr poděkoval delegátům za souhlas a zároveň předložil informaci, že nově zvolený výkonný výbor, bude uznávat prioritu Moravanů.

Před delegáty vystoupil bývalý předseda Miroslav Pelta, který poprvé komentoval dotační kauzu, v níž figuruje a zároveň prohlásil, že ho zklamala hodně ministryně školství a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Českého olympijského výboru Jiřího Kejval.

Zároveň se zmínil o rozdělování finančních dotací pro jednotlivé fotbalové kluby a další sportovní instituce, za to byl, jak říká neoprávněně ve vazbě, ale je přesvědčen, že nedošlo k žádné finanční korupci. V současné době je v představenstvu STES.

Dále připomněl úspěšné výsledky českého fotbalu v průběhu jeho činnosti jako předsedy. Vyzdvihnul práci Martina Malíka, který je jediný schopný kandidát, kterého pak delegáti zvolili, naopak Petr Fousek by měl zaujmout své působení v komisích, který úspěšně zorganizoval ME 21 v Česku.

„Jsem vděčný bývalému předsedovi a mému příteli Miroslavu Peltovi za jeho vynikající projev,“ řekl místopředseda UEFA Hrihorij Surkis, který během jednání nešetřil ostrými výroky.

Velice zajímavá byla volba nového předsedy fotbalové asociace, o tento post se rozhodl kandidovat ředitel STESU ing. Martin Malík a Petr Fousek, který v současně době pracuje v komisi UEFA.

Jednomyslně byl zvolen ing. Martin Malík, který poděkoval za zvolení a důvěru, kterou dostal a že byl zvolen v prvním kole. “Českému fotbalu přeji hodně úspěchů, mám velmi dobrý pocit, že jsme na dobré cestě a že nás čeká hodně práce k prospěchu českého fotbalu. Bude nutné zajistit pravidelné státní financování všech odvětví sportu, aby se neopakoval letošní rok, který byl velice špatný. Na závěr mě dovolte, abych poděkoval všem členům bývalého výkonného výboru, kteří odvedli pro fotbal velký kus práce,“ řekl nový předseda.

Nové složení výkonného výboru Fotbalové asociace ČR po valné hromadě 12. prosince:

Předseda: Martin Malík.

Místopředseda za Moravu: Zdeněk Zlámal.

Místopředseda za Čechy: Roman Berbr.

Předseda řídící komise za Čechy: Dagmar Damková.

Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval.

Členové za Čechy: Miroslav Liba, Rostislav Votík.

Členové za Moravu: Karel Kula, Pavel Blaha.

Členové za ligu: Tomáš Paclík, Dušan Svoboda.

Tisková konference po Valné hromadě:

Audio Petr Fousek po neúspěšné volbě předsedy:

Čtsa, kc, audio, foto: www.sportovnizurnal.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

         

 

Napsat komentář