FAČR žádá debatu s MŠMT ohledně znění podmínek pro neinvestiční dotační programy

FAČR se společně s ČSLH obracejí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, z důvodu aktuálního znění podmínek dotačního Programu IV. To omezuje okruh příjemců dotace z tohoto programu na období 2017-2019 pouze na spolky s celostátní působností nebo jejich pobočné spolky. Tato textace nejen v Programu IV, ale případně i všech dalších neinvestičních programech MŠMT, může přitom vést k výraznému úpadku sportu v České republice jako celku.

V rámci detailních podmínek Programu IV na období let 2017 – 2019 stanovilo MŠMT, že cílem tohoto programu je podpora údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví spolků s celostátní působností nebo jejich pobočných spolků. Toto znění je tak nastaveno velice nestandardním způsobem, který nekoresponduje s tradiční a dlouholetou strukturou sportovních organizací působících v rámci České republiky. Pokud by podobná textace navíc byla použita i v jiných neinvestičních programech MŠMT, týká se to i jich.

„Takové vymezení aktuálních podmínek je hodně neobvyklé a zřejmě jde jen o nedopatření, proto na něj chceme včas upozornit,“ říká místopředseda FAČR Roman Berbr.

S ohledem na způsob organizace sportu v rámci České republiky obecně, jsou to totiž právě členské spolky jednotlivých spolků s celostátní působností (např. právě členské spolky FAČR), v nichž se realizuje samotná činnost podporovaná dotačními programy.

„V tuto chvíli je potřeba co nejrychleji nastavit správným směrem spolupráci mezi sportovními svazy a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby se společně našla transparentní cesta, po které by finanční dotace ze všech programů, putovaly až k těm nejnižším článkům. Tedy k jednotlivým členským spolkům – tělovýchovným jednotám a klubům,“ dodává k celé věci Generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Cílem dotačních programů má být obecně vytváření podmínek pro pohybové aktivity všech obyvatel, stejně jako mj. rozvoj sportovních klubů a soutěží, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako spolků a zvyšování členské základny v organizovaném sportu. To je ale v praxi kvůli současnému znění Programu IV nemožné. Naopak aktuální znění podmínek dotačního Programu IV, či případné použití podobné textace do jiných neinvestičních dotačních programů, může podle FAČR znamenat postupnou stagnaci těchto členských spolků jednotlivých spolků a v dalších letech i jejich následný sportovní úpadek.

S ohledem na výše uvedené FAČR navrhuje, aby MŠMT zvážilo úpravu znění (vymezení okruhu příjemců dotace) Programu IV, i všech dalších jednotlivých Programů v rámci neinvestičních sportovních dotací pro rok 2018 a 2019 tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se vztahuje na podporu:

 – spolků s celostátní působností

– členských spolků daných spolků s celostátní působností

– pobočných spolků daných spolků s celostátní působností

K výše uvedenému návrhu se vedle FAČR připojuje i Český svaz ledního hokeje, neboť i ten považuje uvedenou problematiku za zcela zásadní a ovlivňující podporu sportu v České republice.

Otevřený dopis FAČR a ČSLH najdete v celém znění v příloze.

Otevřený dopis FAČR a ČSLH směrem k MŠMT

Michal Jurman, Ředitel oddělení komunikace a IT

Fotbalová asociace České republiky

 

Napsat komentář