ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČSLH – LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Disciplinární komise ČSLH se zabývala závažným porušením Licenčního řádu, kterého se dopustil klub LHK Jestřábi Prostějov tím, že v Situační zprávě uvedl neúplné, resp. nepravdivé informace a že ve stanoveném termínu neuhradil závazky vůči ČSLH. Porušením Licenčního řádu ze strany LHK Jestřábi Prostějov se již dříve zabývalo dne 5. 9. 2017 řádné a dne 17. 9. 2017 mimořádné zasedání výkonného výboru ČSLH, které dospělo k závěru, že klub ze soutěže nevyloučí a dořešením záležitosti pověřilo disciplinární komisi ČSLH.  

V prvním případě šlo o dluh vůči hráči Matouši Maximiliánu Venkrbcovi, neuvedený v Situační zprávě. Ve druhém případě šlo o dluh vůči ČSLH v celkové výši 92 000 Kč, který tvořily neuhrazená pokuta ve výši 40 000 Kč za nezajištění povinností pořadatelské služby v utkání LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov (2. 11. 2016), neuhrazená pokuta ve výši 50 000 Kč za nezajištění povinností pořadatelské služby v utkání LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov (17. 2. 2017) a poplatky za disciplinární projednání. Obě pokuty včetně poplatku klub uhradil až 15. 9. 2017, když k tomu byl vyzván sekretariátem ČSLH s tím, že bylo svoláno mimořádné zasedání výkonného výboru ČSLH, které bude rozhodovat o jeho vyloučení ze soutěže.

Disciplinární komise ČSLH odmítla obhajobu klubu, že o povinnosti úhrady pokut v určeném termínu nebyl informován, odvolala se na Licenční řád, který termíny jednoznačně stanoví, a za hrubé porušení Licenčního řádu pro účast v I. lize a Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH potrestala klub LHK Jestřábi Prostějov finanční pokutou ve výši 132 050 Kč. Částka byla stanovena jako součet pevné pokuty, která může podle Disciplinárního řádu ČSLH dosáhnout až 200 000 Kč, a procentuální pokuty, vypočítané z neuhrazené smluvní odměny vůči hráči.

Praha, 25. 10. 2017.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH,

Napsat komentář