SMLOUVU V NHL PODEPSALO 13 HOKEJISTŮ, KLUBY ZÍSKAJÍ TÉMĚŘ 54 MILIÓNŮ KORUN

Celkem 53,9 miliónu Kč získají české kluby za přestupy hokejistů, kteří před touto sezónou podepsali první smlouvu v NHL. Smlouvu v zámořské soutěži podepsalo 13 hráčů, z toho 9 přímým přestupem z českých soutěží a 4 v rámci tzv. nepřímého přestupu ze zahraničního angažmá. Ve srovnání s předchozím ročníkem vzrostla částka o více než polovinu, ve srovnání se sezónou 2013/14, kdy vstoupila smlouva mezi NHL a ČSLH v platnost, se více než ztrojnásobila.

Rostoucí příjem klubů odráží vyšší počty hokejistů, přestupujících do NHL, stejně jako skutečnost, že se zvyšuje počet hráčů, kteří přestupují přímo z českých klubů, případně po krátkém angažmá v zámoří. V sezóně 2013/14 podepsalo první smlouvu v NHL 5, v sezóně 2014/15 7, v sezóně 2015/16 9, v sezóně 2016/17 7 a v sezóně 2017/18 13 českých hokejistů. Před sezónou 2017/18 výrazně vzrostl také počet hokejistů, kteří podepsali smlouvu v NHL, aniž by byli draftováni. Smlouvu podepsalo 7 nedraftovaných hráčů, více než polovina českých hokejistů, přestupujících do NHL.

Celkem získaly české kluby od sezóny 2013/14 za přestupy hráčů do NHL 168,4 miliónu Kč. Na uvedené částce se podílely přestupy 41 hokejistů, z nichž 29 přestoupilo na základě přímého a 12 nepřímého přestupu. Více než dvě třetiny hráčů tak přestoupily z českých klubů nebo po krátkém angažmá v zámoří, necelá třetina podepsala první smlouvu v NHL po působení v zahraničním klubu.

Smlouvu, upravující přestupy hráčů do NHL, uzavřely ČSLH a NHL na období 2013 – 2020. Na jejím základě inkasují české kluby za přímý přestup hráče v současné době částku 260 000 a za nepřímý přestup 30 000 USD. Úhrada probíhá prostřednictvím ČSLH ve dvou splátkách. O přímý přestup se jedná, pokud hráč přestupuje z českého klubu nebo po krátkém, nejvýše sezónním angažmá v zámořské juniorské soutěži, o nepřímý přestup tehdy, pokud hráč přestupuje ze zahraničí. Za stejných podmínek podepisují první smlouvy v NHL hráči ze všech hokejově vyspělých zemí Evropy s výjimkou Ruska a Švýcarska.

P ř í j m y   k l u b ů   Č S L H   z a   p ř e s t u p y   h r á č ů   d o   NHL

 

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/19
Hráčů celkem 5 7 9 7 13
– přímý přestup 3 5 6 6 9
– nepřímý přestup 2 2 3 1 4
Částka celkem 745 000 1 250 000 1 515 000 1 465 000 2 455 000
– přímý přestup 720 000 1 200 000 1 440 000 1 440 000 2 340 000
– nepřímý přestup 25 000 50 000 75 000 25 000 115 000

Částky jsou uvedeny v USD. Pro tiskovou zprávu byl použit kurz ČNB ke dni příjmu platby, v roce 2017 přepočet kurzem ČNB ke 14. 9. 2017.

Praha, 20. 9. 2017.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

 

Napsat komentář