TISKOVÁ INFORMACE Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH – LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Mimořádné jednání výkonného výboru ČSLH se zabývalo porušením Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního hokeje, kterého se klub LHK Jestřábi Prostějov dopustil tím, že ve stanoveném termínu neuhradil splatné dluhy vůči hokejovým subjektům.

V termínu klub neuhradil finanční pokuty včetně poplatku za disciplinární projednání v celkové výši 92 000 Kč, uložené za nezajištění povinností pořadatelské služby v utkáních LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov, které se hrálo 2. 11. 2016, a LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov, které se hrálo 17. 2. 2017. Obě pokuty včetně poplatku uhradil klub až v pátek 15. 9. 2017, potom co byl informován o svolání mimořádného výkonného výboru ČSLH.

Podle čl. 3.5 Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního hokeje jsou kluby povinny uhradit všechny dluhy vůči hokejovým subjektům s odpovídající lhůtou splatnosti nejpozději do 31. srpna. V případě neuhrazení dluhů ukládá Licenční řád v čl. 3.7.2 povinnost svolat mimořádné jednání výkonného výboru ČSLH, aby rozhodlo o případném vyloučení klubu ze soutěže. Členové výkonného výboru ČSLH se v hlasování vyslovili proti vyloučení klubu LHK Jestřábi Prostějov ze soutěže a případ předali k rozhodnutí disciplinární komisi ČSLH, která může v podobném případě uložit finanční pokutu až 200 000 Kč.

Praha, 18. 9. 2017.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

Napsat komentář