VYJÁDRENÍ PREDSEDY CUS PO SCHUZCE S MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ K FINANCOVÁNÍ SPORTU

ctsa

Česká_unie_sportu.....jpgNa schůzce v pondělí 15. května mě ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová informovala o
aktuálních krocích, které činí MŠMT v oblasti financování
sportu. Detailně mi představila usnesení Národní rady pro sport a
opatření, která v pondělí 15. května projednala také vláda.
Vítám všechny tyto kroky, které vedou k tomu, že financování
sportu by nemělo být ohroženo.  

Investiční program a programy zaměřené na
sportovní svazy a sportovní organizace jsou zrušené. Tyto programy
MŠMT vyhlásí znovu. Sportovní svazy a organizace začátkem
června dostanou 50 % dotace minulého roku, aby byla zajištěna
kontinuita jejich provozu. Jde o nejzazší termín, který
vítám.

Jak vyplývá z opatření, MŠMT tento
týden začne také uvolňovat peníze z programu na podporu sportování
dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů
a soutěží. Na tento program je vyčleněna jedna miliarda korun. V
následujících týdnech začnou být vypláceny peníze z programu na
sportování zdravotně postižených a z programu pro sportování
veřejnosti, významné sportovní akce i provoz a údržbu sportovních
zařízení.

Ministryně školství přijala také
závazek navýšení počtu pracovníků úseku sportu MŠMT.

Usnesení Národní rady pro sport ze dne
12. 5. 2017:

Národní rada pro sport:

1. Bere na vědomí a schvaluje postup navržený
MŠMT pro pokračování financování neinvestičních a investičních
dotačních programů.

2. Doporučuje ministryni zajistit co
nejrychleji pokračování financování českého sportu zejména
v programech V a III a VIII a zajistit financování
významných sportovních akcí s prioritou mistrovství světa a
mistrovství Evropy konaných v České republice.

3. Doporučuje ministryni zajistit plynulost
mimořádné podpory olympijské přípravy sportovců.

4. Vyzývá FAČR, aby bezodkladně Radě předložil
podrobnou zprávu o svém vnitřním financování.

5. Vyslovuje důvěru ministryni školství,
mládeže a tělovýchovy a žádá předsedu vlády, aby její demisi
nepřijal.  

Miroslav Jansta, předseda České unie
sportu