Vyjádrení FACR k aktuálnímu rozhodnutí MŠMT

logo-facr.jpgFAČR je šokována
aktuálním rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
pí. Kateřiny Valachové, ohledně zrušení finanční podpory českému
fotbalu. Pro vedení FAČR se jedná o zcela novou a překvapivou
informaci, na kterou budou představitelé asociace adekvátně
reagovat.

Předestřený stav věcí je pro FAČR absolutně
nepřijatelný a likvidační. Za těchto okolností není vedení asociace
schopno dostát svým závazkům, které hnutí přislíbilo na základě
předchozích rozhodnutí MŠMT. Proklamovaný příslib ministryně o tom,
že se bude snažit najít cestu, jak peníze dostat přímo do
fotbalových klubů, je absolutně nedostatečný. Pro více než tři sta
tisíc členů jsou předem přislíbené peníze, o kterých má být nyní
opět rozhodováno, naprosto stěžejní pro jejich fotbalovou
životaschopnost. Vedení fotbalové asociace je připraveno předložit
MŠMT veškeré klíče k přerozdělení finančních zdrojů, které
schválila VH FAČR tak, aby členské kluby, ale také okresní a
krajské fotbalové svazy, obdržely finanční subvence (dotace) co
nejdříve (bez organizační podpory FAČR).

Vedení fotbalové asociace je přesvědčeno,
že braní sportovních svazů jako rukojmích, je bezprecedentní zásah
politické moci. Je zapotřebí si uvědomit, že rozhodnutí jako je
toto, jsou schopny ohrozit elementární ústavně právní principy,
jako je presumpce neviny. Nikdo tak nečiní v oblasti
obviněných na straně MŠMT a nikdo by tak neměl činit ani vůči
sportu, potažmo českému fotbalu.

FAČR opakovaně a jasně deklaruje, že se
všemi finančními a dotačními prostředky nakládá maximálně efektivně
a zcela transparentně, což dokazují také pravidelné důkladné a
kontrolní mechanismy (Revizní a kontrolní komise – RKK, Nejvyšší
kontrolní úřad, kontrolní orgány Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, finanční úřady ČR, mezinárodní orgány, jakými jsou
Mezinárodní fotbalová federace FIFA a Evropská fotbalová unie
UEFA). Žádná ze zmiňovaných institucí nikdy nekonstatovala, že by
ze strany FAČR došlo ke zneužití dotačních prostředků.

Představitelé FAČR budou urychleně o celé
záležitosti jednat a následně k ní zaujmou další veřejné
stanovisko.

Michal Jurman, Ředitel
oddělení komunikace a IT

Fotbalová asociace České republiky

 

Napsat komentář