Stanovisko Ceské unie sportu

ctsa

Česká_unie_sportu.....jpgV souvislosti s probíhajícím policejním
vyšetřováním financování sportovního prostředí podali představitelé
České unie sportu, po kterých to bylo požadováno, vysvětlení,
poskytli součinnost a spolupracovali při shromažďování potřebných
materiálů podle požadavků orgánů činných v trestním
řízení.

Česká unie sportu, jako největší sportovní spolek
v ČR – na základě usnesení svých orgánů i výzvy Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR – bude i nadále pokračovat ve
spolupráci na efektivním a transparentním systému financování
sportovního prostředí. Při těchto jednáních plní úlohu partnera pro
státní správu, tedy MŠMT.

„V rámci toho předkládá a připomínkuje potřebné
koncepční materiály, týkající se rozvoje a financování sportu,
podobně jako například odborové svazy v případě Ministerstva
práce a sociálních věcí nebo Ministerstva financí. ČUS je povinna
zastupovat zájmy 1,25 milionu svých členů a prosazovat jejich
potřeby a zájmy. Národní svazy musí mít možnost vyjádřit priority
k umístění investičních a neinvestičních prostředků,“
uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Dlouhodobým zájmem ČUS je vznik ministerstva sportu
s dostatečným počtem kvalifikovaných odborníků zejména
v oblasti práva a ekonomiky sportu. ČUS přesvědčena, že
v takovém případě by obdobné situace nenastávaly.

Mgr. Vladimír Zemánek, Koordinátor
komunikace 

Česká unie sportu