Valné hromade CUS predcházely celostátní porady

ctsa

Česká_unie_sportu.....jpgV sídle České unie sportu v Praze na
Strahově se ve dnech 25. a 26. dubna uskutečnily celostátní porady
vedení organizace nejprve se zástupci tělovýchovných jednot a
sportovních klubů a poté i s předsedy národních sportovních
svazů.

Jedním z hlavních cílů bylo seznámit
zástupce sdružených subjektů s přípravou, programem a obsahem
základních dokumentů Valné hromady ČUS, která se bude konat
v sobotu 13. května v Nymburce. Účastníci setkání
v této souvislosti obdrželi veškeré podrobné písemné
materiály, včetně detailních hospodářských zpráv, návrhů dispozic
s majetkem ČUS a všech usnesení, jejich přijetí bude delegátům
valné hromady předloženo.

Na valné hromadě ČUS potvrdili účast i
přizvaní hosté – ministr financí Andrej Babiš a ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Problémy s čerpáním a
administrací dotací z MŠMT

V dalším průběhu porad se hovořilo
také o podmínkách čerpání i o administraci dotačních programů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro sport
v letošním roce, které jsou v navržené podobě pro
sportovní subjekty obtížně splnitelné. Předsedové svazů se na
poradě dozvěděli od přítomných zástupců odboru mládeže a sportu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jak nejlépe
postupovat ve stále složitějších podmínkách užití dotací ze
státního rozpočtu pro neziskové organizace. Mezi ně patří i
sportovní spolky, které vzhledem ke specifičnosti své činnosti –
například v oblasti státní reprezentace – nemají šanci některé
podmínky splnit.

„Je rozhodně dobře, že Ministerstvo
školství potřebám sportovních subjektů naslouchá a vnímá, protože
jen tak může reagovat na připomínky. Doufám, že v rámci zásad
financování neziskového sektoru najde řešení, které bude
respektovat specifičnost sportu, jak to koneckonců deklaruje i
Evropská unie ve svých základních dokumentech. Například
v oblasti státní reprezentace se potřeby financování
v průběhu roku – třeba kvůli výsledkům kvalifikací – mění tak
významně a nepředvídatelně, že nelze dodržet některé závazné
ukazatele rozpočtu. Totéž může nastat i v dalších dotačních
programech,“ reagoval na průběh porady s předsedy svazů
předseda ČUS Miroslav Jansta.

Zástupci ministerstva deklarovali
otevřenost ke koordinovanému postupu příprav dotačních programů pro
rok 2018 a dalších metodických postupů společně s odborníky ze
sportovního prostředí.

Pomocník zvaný Manuál řízení
sportovního klubu

Na nárůst administrativy v činnosti
tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v níž se jejich
funkcionáři už přestávají orientovat a často ji zvládají jen
s velkými obtížemi, zareagovala ČUS vydáním Manuálu řízení
sportovního klubu. Tato praktická brožura, která byla představena
účastníkům jednání a postupně bude distribuována do všech
tělovýchovných jednot, sportovních klubů a zájemcům v ČR, poradí
začínajícím i méně zkušeným funkcionářům sportovních spolků
v základních otázkách a odkáže je současně na odborný servis,
která poskytují příslušná Servisní centra sportu, odborná
pracoviště ČUS v jednotlivých okresech.

Vladimír Zemánek koordinátor