Zpráva z breznového jednání Výkonného výboru Ceské unie sportu

ctsa

Česká_unie_sportu.....jpgVýkonný výbor České unie sportu (ČUS) se na svém
březnovém jednání v Praze zabýval přípravou 34. valné hromady
ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním
centru Nymburk. V návaznosti na to projednal příslušné body
týkající se programu valné hromady, zprávy o činnosti organizace a
jejím hospodaření za rok 2016, majetku a také rozpočtu ČUS na rok
2017.

Členové VV ČUS dále projednali problematiku
rozdělování státní podpory v oblasti sportu ze strany
Ministerstva školství. S uspokojením přijali informaci, že
v roce 2018 stát podpoří sport částkou 7,5 miliardy korun
(letos 6 miliard korun) – stoupající trend bude pokračovat do roku
2020, kdy částka údajně dosáhne 10 miliard korun. VV ČUS však
současně konstatoval, že v případě investičních dotací nejsou
vždy plně zohledňovány skutečné potřeby sportovního prostředí,
které v regionech často ovlivňuje lobbing některých politiků
či politických subjektů. V této souvislosti proto ČUS připraví
návrh na opatření, která by měla sjednotit postup všech
rozhodujících sportovních organizací vůči státním institucím,
jejichž výsledkem musí být zvýšený vliv sportovního prostředí a
stanovení jasných podmínek pro efektivní a systémové udělování
investičních dotací k výstavbě a rekonstrukci sportovišť.

VV ČUS se zabýval rovněž podílem měst a
obcí na financování sportu v České republice. Po změně
loterijního zákona v roce 2012 nastal celkově z jejich
strany v následujících letech pokles. Novela zákona o podpoře
sportu jim navíc stanovila povinnost zpracovávat pro svá území
Plány rozvoje sportu a zajišťovat jejich provádění. VV ČUS si je
vědom zvýšené administrativní zátěže, kterou toto rozhodnutí,
vyvolalo, a proto připraví ve spolupráci s Ministerstvem
školství metodický materiál, který bude starostům, primátorům a
hejtmanům nápomocný při přípravě těchto strategických
dokumentů.

Dále byl VV ČUS informován o průběhu
výběrového řízení na prodej zbytného a nevyužívaného majetku ČUS –
Sporthotelu Olympia na Zadově. Pozitivní skutečností je, že se do
něj přihlásili čtyři zájemci a odhadní cenu hotelu, kterou určil
znalecký posudek ve výši 18,2 milionu korun, překročila nejvyšší
nabídka o více než pětinu. Tento ubytovací komplex na Šumavě byl v
provozu bez zásadních rekonstrukcí od roku 1982. Pro vlastní
činnost ho ČUS dlouhodobě nevyužívá a jeho modernizace vyžaduje
náklady několika desítek milionů korun. Prostředky získané prodejem
hotelu budou použity zpět v Lyžařském areálu Zadov
k výstavbě nové retenční nádrže a pro zasněžování.

Ministerstvo školství přidělilo ČUS
v rámci státního rozpočtu na rok 2017 dotaci na činnost
v celkové výši 60 milionů korun. VV ČUS navrhl poskytnout celý
objem dotace na podporu činnosti sítě územních pracovišť –
servisních center ČUS při okresních sdruženích a krajských
organizací – k zajištění základního servisu pro sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty. Vzhledem k očekávané
administrativní prodlevě ze strany Ministerstva školství schválil
VV ČUS poskytnutí zálohy na činnost Servisních center sportu,
zajišťujících potřebné služby sportovním klubům a tělovýchovným
jednotám, ve výši 14,8 milionu korun.

VV ČUS udělil také záštitu 18.
ročníku seriálu amatérských cyklistických závodů pro veřejnost Kolo
pro život.
  

Vladimír
Zemánek,                                                                                                  
            
koordinátor komunikace ČUS