ROZHODNUTÍ PREDSEDY DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ELH – B. FLEMMING (PIRÁTI CHOMUTOV)

hokej

gpo17-300x84.jpgPředseda
disciplinární komise ELH Karel Holý se na základě podnětu klubu HC
Oceláři Třinec zabýval zákrokem hráče Bretta Flemminga na
protihráče Martina Adamského v utkání Piráti Chomutov – HC
Oceláři Třinec, které se hrálo 22. 3. 2017.

Po prostudování videozáznamu shledal, že
k zákroku došlo ve chvíli, kdy se protihráč snažil získat
nastřelený kotouč a vzhledem k vyšší rychlosti se pokusil
tělem natlačit před hráče, který se mu snažil zabránit
v dalším postupu holí provlečenou mezi nohama. V důsledku
zákroku došlo k pádu protihráče na ledovou plochu,
k dotyku s bruslí hráče, na které podnět odkazuje, však
došlo až ve chvíli, kdy protihráč ztratil stabilitu, přičemž nelze
navíc s určitostí stanovit, zda se jednalo o cílené podkopnutí
či o důsledek toho, že se hráč snažil pravou nohou zahrát volný
kotouč.

Předseda disciplinární komise ELH se proto
neztotožnil s názorem navrhovatele, že se jednalo o úmyslný
zákrok, vedený ve vysoké rychlosti s rizikem vážného zranění
pro protihráče, který by vyžadoval následné disciplinární
potrestání, a řízení s hráčem Brettem Flemmingem (Piráti
Chomutov) zastavil. 

Záznam situace najdete na https://youtu.be/B6VFRhGqYAs.

Praha, 23. 3. 2017

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH

 

 

 

Napsat komentář