Zpráva z únorového jednání Výkonného výboru Ceské unie sportu

ctsa

Česká_unie_sportu.....jpgVýkonný výbor České unie sportu (ČUS) se na svém
únorovém jednání v Praze zabýval přípravou 34. valné hromady
ČUS, která se uskuteční v sobotu 13. května ve Sportovním
centru Nymburk. Na programu valné hromady zazní pravidelné výroční
zprávy o činnosti ČUS, jejím hospodaření a majetku, návrh rozpočtu
na rok 2017 či návrhy na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem a
Sporthotelu Olympia na Zadově.

V souvislosti s ekonomickou
situací ČUS vyznívají pozitivně předběžné výsledky hospodaření
k 31. prosinci 2016. Předpokládaný zisk ve výši zhruba 17,5
milionu korun potvrzuje v porovnání s předešlými roky
stále vzestupný trend i maximální efektivitu hospodaření
organizace. Závěrečná zpráva o hospodaření ČUS bude předložena
delegátům valné hromady. Výkonný výbor ČUS se seznámil také
s druhou verzí rozpočtu na rok 2017. Finální verze bude
dopracována na základě upřesnění konkrétní výše dotací
z Ministerstva školství.

V dalším průběhu Výkonný výbor ČUS ve
funkci valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o.,
projednal činnost této společnosti a současně vysoce ocenil
výsledek jejího hospodaření za rok 2016 – i ve zkráceném období do
31. srpna 2016 vykázala zisk ve výši 1,111 milionu korun. Po
přepočtení na standardní rok by tato částka dosáhla 1,66 milionu
korun. Tento zisk je důsledkem výrazných systémových změn
iniciovaných novým vedením VOŠ ČUS, které se dotkly ekonomického
fungování, administrace i personální oblasti v podobě snížení
počtu zaměstnanců.

Výkonný výbor ČUS vyslechl také závěrečnou
zprávu o realizaci projektu ČUS – Sportuj s námi za rok 2016.
Projekt úspěšně navázal na předcházející dva ročníky. Kalendář
uskutečněných akcí zahrnoval 514 nejrůznějších sportovních aktivit,
jichž se zúčastnilo přes 209 000 sportovců všech věkových i
výkonnostních kategorií. Tento projekt se stal účinným prostředkem
podpory organizátorů sportovních akcí pro veřejnost a hlavním
marketingovým produktem České unie sportu. Je vysoce pozitivně
vnímán tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby či veřejností a
zdařile pokračuje i v roce 2017.

Výkonný výbor ČUS schválil udělení záštity
České unie sportu včetně poskytnutí příspěvku ve výši 300 000
korun na seriál sportovních náborových akcí pro mládež v sedmi
krajských městech Sporťáček a 150 000 korun na seriál
šestnácti turistických výšlapů na významné vrcholy v České
republice Koruna Česka aneb Nahoru na horu. Záštitu udělil rovněž
projektu Svazu lyžařů ČR Lyžování dětem 2017.

Během jednání schválil Výkonný výbor ČUS
jednohlasně znění otevřeného dopisu všem sportovcům a sportovním
příznivcům, v němž jednoznačně vítá a podporuje aktivity
Českého svazu biatlonu i dalších sportovních svazů a organizací
v antidopingové prevenci. V tomto dopise vyjádřil
maximální podporu všem sportovcům, trenérům i funkcionářům, kteří
to s bojem proti dopingu myslí vážně. V nejbližší době
vyzve všechny členské sportovní svazy, které tak dosud neučinily,
aby boj proti dopingu zakotvily do svých stanov.

Vladimír Zemánek, koordinátor
komunikace
ČUS