ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODCÍCH CSLH – ONDREJ HEJDUK

hokej

logo-telh.jpgKomise rozhodčích ČSLH se
zabývala posouzením zákroku hráče Michaela Vandase na protihráče
Jakuba Krejčíka, za který nebyl v utkání HC Vítkovice Ridera –
Kometa Brno (3. 2. 2017) uložen žádný trest.

Shledala, že zákrok byl veden na
protihráče, který byl v držení kotouče, přičemž změnou
postavení čelem k hrazení včetně postoje na jedné brusli
snížil možnosti vlastní obrany. Hráč se při zákroku, vedeném ve
vysoké nájezdové rychlosti a v nebezpečné vzdálenosti od
hrazení, dopustil zřetelného přistrčení rukama, v konečné fázi
se značnou intenzitou. Vzhledem k povaze zákroku a jeho
následkům měl být rozhodčími uložen větší trest a osobní trest za
Vražení na hrazení podle ustanovení 119 ii Pravidel ledního hokeje.
Neuložení trestu mohlo mít vliv i na konečný výsledek utkání.

Komise rozhodčích se zabývala také pozicí,
kterou v okamžiku střetu zaujímali rozhodčí a důvody, proč
k pochybení došlo. Po prostudování všech dostupných záběrů
dospěla k závěru, že rozhodčí zaujímali ke hře pozici, která
je v souladu s mezinárodní metodikou, a přistrčení
nemohli vzhledem k postavení hráčů vidět. I na dostupných
videozáznamech je zřejmé z jediného záběru, zabíraného podélně
před přijíždějícími hráči.

Přes uvedené skutečnosti dospěla komise
k závěru, že vzhledem k neúměrné intenzitě a nebezpečné
vzdálenosti od hrazení měl být zákrok potrestán a hlavního
rozhodčího Ondřeje Hejduka, který měl pro vynesení výroku
rozhodující kompetenci, potrestala finanční pokutou v podobě
srážky z měsíční odměny profesionálního rozhodčího.

Praha, 5. 2. 2017

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH

 

 

Napsat komentář