ROZHODNUTÍ POVERENÉHO CLENA DK ELH – PETR VAMPOLA (BK MLADÁ BOLESLAV)

hokej

logo-telh.jpgPověřený člen
disciplinární komise ELH Tomáš Jelínek se ve zkráceném řízení
zabýval výroky hráče Petra Vampoly, zveřejněnými dne 15. 1. 2017
na
www.isport.blesk.cz.

V rozhovoru, týkajícím se
disciplinárního trestu za přestupek Nafilmovaný pád nebo
přehrávání, hráč mimo jiné prohlásil: „Zaráží mě, že nějaký
zakomplexovaný člověk, co má mastnou pusu od brambůrek, rozhoduje o
tom, jestli někdo simuluje… Mám respekt ke starším lidem, ale
v tomhle případě už ho mít nemůžu. Je to normální sviňárna.“
Aby byla vyloučena podjatost, vyjádřením se ve zkráceném řízení
nezabýval předseda disciplinární komise ELH Karel Holý, který
původní trest uložil, nýbrž Tomáš Jelínek, kterého k tomu
další členové komise v souladu s § 11 odst. 2 Disciplinárního
řádu ELH pověřili.

Po vyšetření případu uvedl, že jakkoli
nelze zpochybnit právo hráče, aby se k uloženému trestu
vyjádřil, zvolil k tomu hráč zcela nevhodnou formu, urážlivé
výrazy a nepřijatelný osobní útok. Z textu rozhovoru je
zřejmé, že tak jednal s cílem předsedu disciplinární komise
ELH a jeho rozhodnutí veřejně zdiskreditovat. Ani po zveřejnění
rozhovoru navíc neučinil žádné kroky, kterými by vzniklou újmu
odstranil či kterými by vyjádřil, že svých výroků lituje. Vzhledem
k tomu, že tak došlo k jednoznačnému naplnění přestupku
Urážky, hrubé chování a slovní napadení podle § 37 písm. c)
Disciplinárního řádu ELH, uložil pověřený člen disciplinární komise
ELH hráči Petru Vampolovi (BK Mladá Boleslav) pokutu ve výši
50 000 Kč.

V sezóně 2014/15 byl hráči Petru
Vampolovi uložen disciplinární trest třikrát, vesměs za přestupek
Nafilmovaný pád nebo přehrávání. V sezóně 2015/16 byl stejný
hráč projednáván předsedou disciplinární komise ELH třikrát za
přestupky Hrubost, Nafilmovaný pád nebo přehrávání a Nedovolené
bránění, přičemž ve všech případech bylo řízení zastaveno.
V sezóně 2016/17 mu byl trest za Nafilmovaný pád nebo
přehrávání uložen dvakrát, po utkáních KC Kometa Brno – BK Mladá
Boleslav (13. 9. 2016) a HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav (13.
1. 2017). V obou případech podal hráč odpor, který musel být
bez dalšího projednávání odmítnut, protože hráč neuhradil poplatek
stanovený Disciplinárním řádem ELH.

Praha, 27. 1. 2017

Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

Napsat komentář