Zpráva z lednového jednání Výkonného výboru Ceské unie sportu

ctsa

Česká_unie_sportu.....jpgVýkonný výbor České unie sportu v úvodu svého
lednového zasedání v Praze zaujal stanovisko k reportáži,
kterou v pořadu Reportéři ČT odvysílala 16. ledna České
televize a která se týkala připravovaného prodeje pozemků ve
Sportovním areálu Harrachov. Vyslovil v něm podivení i
znepokojení nad nepravdivým, zavádějícím a manipulativním obsahem,
který poškozuje nejen činnost Sportovního areálu Harrachov, kde je
ČUS majoritním akcionářem, ale i Českou unii sportu a jejího
předsedu. Výkonný výbor odsouhlasil následnou reakci, která spočívá
v oficiální stížnosti Radě České televize, Radě pro televizní
a rozhlasové vysílání a podání občanskoprávní žaloby na Českou
televizi.

Dále VV ČUS projednal základní osnovu a
kritéria zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2016 tak, aby
veškeré klíčové informace o ekonomické bilanci organizace měli
transparentně a přehledně k dispozici delegáti Valné hromady
ČUS v květnu letošního roku.

Výkonný výbor se zabýval také výsledkem
výběrového řízení na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem. Toto
zařízení, postupně vybudované pro přípravu reprezentantů, halových
kolektivních sportů a moderních pětibojařů, je už dlouhodobě
nepotřebným a nevyužívaným majetkem pro sportovní využití členů ČUS
a navíc je také finančně ztrátové. Požadavky vypsaného výběrového
řízení splnili dva zájemci – nejvyšší nabídnutá částka překročila o
tři miliony minimální cenu 12 milionů korun, stanovenou posudkem
Znaleckého ústavu v Praze. Vzhledem k tomu, že vlastníky
některých pozemků jsou i další subjekty – Ústav pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Město Brandýs nad Labem či
Ministerstvo pro místní rozvoj – a navíc i současný uživatel má
v případě dorovnání nejvyšší nabídky předkupní právo, je nutné
nejprve dořešit v souladu se zákonem otázku těchto předkupních
práv. Příprava prodeje Sportcentra bude dále pokračovat a návrh na
jeho prodej konkrétnímu subjektu bude předložen na květnové Valné
hromadě ČUS.

V dalším průběhu schůze Výkonný výbor
ČUS odsouhlasil program svého hlavního letošního projektu „ČUS
Sportuj s námi“ na období února až prosince 2017. Do kalendáře
bylo zařazeno 523 akcí tak, aby pokryly co nejširší spektrum
sportovních odvětví a celé území České republiky. Schválen byl
zatím jen finanční příspěvek pořadatelům lednových akcí, neboť se
čeká na rozhodnutí Ministerstva školství k žádosti o výše
dotace z dotačního programu MŠMT.

Výkonný výbor ČUS poskytl záštitu a podporu
Sportovním hrám seniorů ČR, které se uskuteční v květnu
v Praze a v průběhu roku i v dalších místech ČR.
Záštitu udělil také připravovanému filmu Zlatý podraz. Ten bude
věnován málo známým a pohnutým osudům členů úspěšného
basketbalového týmu Československa na počátku 50. let minulého
století a zásahu tehdejší komunistické moci, která hráče připravila
o možnost získat zlaté medaile na mistrovství Evropy 1951
v Paříži.

Velkou pozornost věnoval Výkonný výbor ČUS
také situaci v jednotlivých regionech České republiky
v souvislosti s loňskými podzimními volbami do krajských
zastupitelstev. Česká unie sportu je připravena iniciovat brzké
setkání s novými představiteli Asociace krajů České republiky,
až se konsoliduje v novém složení a budou funkční všechny její
orgány. Cílem této aktivity bude jednat o systémové podpoře sportu
v krajích a především o jeho vícezdrojovém financování.

Vladimír Zemánek, koordinátor komunikace
ČUS