ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE CSLH – HC AZ HAVÍROV 2010

hokej

logo_cslh.jpgDisciplinární komise ČSLH
se zabývala porušením Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a
Všeobecných ustanovení pro soutěže řízené ČSLH, k němuž došlo
při utkání NOEN extraligy staršího dorostu Rytíři Kladno – HC AZ
Havířov 2010, které se hrálo 10. 12. 2016.

Na základě skutečností,uvedených
v zápise o utkání, a písemného vyjádření klubu dospěla
k závěru, že v uvedeném zápase vedli mužstvo HC AZ
Havířov 2010 trenéři bez předepsané licence, přičemž v zápise
byl uveden trenér, který se utkání fyzicky nezúčastnil, na zápise
byl zfalšován jeho podpis a ke kontrole byly rozhodčím předloženy
falzifikáty trenérských průkazů. Disciplinární komise ČSLH proto
uložila klubu HC AZ Havířov 2010 finanční pokutu ve výši
50 000 Kč. Výše pokuty, která se může podle přílohy Soutěžního
a disciplinárního řádu ČSLH pohybovat v rozmezí až
160 000 Kč v lehčích a až 200 000 Kč v závažnějších
případech, byla stanovena s přihlédnutím ke skutečnosti, že
klub poskytl při objasnění provinění požadovanou součinnost.

Disciplinární komise ČSLH současně
potrestala nepodmíněným zastavením činnosti na jeden měsíc a
finanční pokutou ve výši 5 000 Kč trenéra Tomáše Urbánka,
který podpis na zápise o utkání zfalšoval, a trenéra Tomáše
Potěšila, který byl podle závěru komise s uvedeným jednáním
srozuměn a svoje jméno k fiktivnímu výkonu trenérské činnosti
poskytl.

V Praze, dne 10. 1.
2017.    

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH

Napsat komentář