DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ELH – ALEXANDER GREBENYUK, HC DUKLA JIHLAVA

hokej

logo_cslh.jpgDisciplinární komise ELH se
na základě sdělení Antidopingového výboru České republiky zabývala
za přítomnosti zástupce tohoto výboru Jana Chlumského podezřením z
porušení pravidel o dopingu hráčem Alexandrem Grebenyukem (HC Dukla
Jihlava), kterému byl po utkání HC Energie Karlovy Vary – HC Dukla
Jihlava, hraném 12. 04. 2016, prokázán výskyt nepovolené látky
meldonia v těle.

Podle předloženého rozboru dosáhla
koncentrace zakázané látky v tomto případě 0,29 µg/ml, tj.
0,29 mikrogramu na mililitr moči. Ve směrnici Světové antidopingové
agentury WADA z 30. 6. 2016 je mezní hodnota meldonia pro
vzorky odebrané mezi 1. 3. – 30. 9. 2016 stanovena na 1 µg/ml, tj.
1 mikrogram na mililitr moči, přičemž na stejné nebo nižší hodnoty
má být při absenci dalších důkazů o užití látky nahlíženo jako na
neexistenci zavinění sportovce.

Při šetření hráč uvedl, že látku užil na
doporučení lékařů v zahraniční soutěži, a to naposledy
v listopadu 2015. Hormonální a metabolický modulátor meldonium
byl na seznam zakázaných látek a metod dopingu zařazen s platností
od 01.01.2016.

Vzhledem k tomu, že prokázaná
koncentrace látky byla téměř čtyřikrát nižší než mezní hodnota,
stanovená Světovou antidopingovou agenturou WADA, a nebylo
prokázáno, že by ji hráč požil po zařazení na seznam zakázaných
prostředků, rozhodla disciplinární komise ELH, že se řízení
s hráčem Alexanderem Grebenyukem, HC Dukla Jihlava, zastavuje.
Vycházela přitom i z čl. 10.4. Směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu v České republice, ve kterém je uvedeno, že
„jestliže sportovec nebo jiná osoba prokáže v jednotlivém
případě neexistenci zavinění nebo nedbalosti, pak nebude uložen
žádný zákaz činnosti, který by jinak připadal v úvahu“. Současně
zrušila disiciplinární komise ELH předběžné opatření svého
předsedy, kterým bylo hráči až do vyšetření případu nařízeno, aby
se zdržel výkonu hráčské činnosti ve všech soutěžích řízených
ČSLH.

Praha, 21. 7. 2016

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH

 

Napsat komentář