CSLH, TRANSPARENCY INTERNATIONAL CR A INICIATIVA LOVECKORUPCNIKU.CZ PRODLOUŽILY SPOLUPRÁCI

hokej

logo_cslh.jpgČeský svaz ledního
hokeje, nezisková organizace Transparency International ČR a
občanská iniciativa Loveckorupcniku.cz prodloužily a rozšířily
spolupráci při prevenci, prošetřování a řešení případného
korupčního jednání v ledním hokeji.

Spolupráce, zahájená v říjnu 2015,
zahrnuje provoz etických linek 224 240 896, a ,
příjem, prošetření a vyhodnocení došlých podnětů, právní
poradenství a od března 2016 rovněž spolupráci na preventivních
programech pro hráče, trenéry, rozhodčí, činovníky či rodiče malých
hokejistů. Na jejím základě vznikly plakáty, letáky a bannery,
informující veřejnost jak postupovat v případě, že se
s korupčním či podezřelým jednáním setká.

Shromáždění, vyhodnocení a prošetření
podnětů zajišťují Transparency International ČR s iniciativou
Loveckorupcniku.cz zcela nezávisle, důvodné podezření
z trestného činu či správního deliktu může vyústit až
v jeho předání orgánům činným v trestním řízení nebo
správním orgánům. Od října 2015 bylo takovým způsobem prošetřováno
celkem 24 podnětů, týkajících se zejména výkonů rozhodčích,
přestupů a hostování hráčů, práce trenérů, činnosti agentů nebo
hospodaření klubů.

Spolupráce, uzavřená původně do konce dubna
2016, byla po vzájemné dohodě partnerů prodloužena o další rok a
rozšířena mimo jiné o připomínkování vnitřních řádů, norem a
směrnic ČSLH.

„Ve spolupráci, která se osvědčila, budeme
pokračovat,“ uvedl v této souvislosti prezident ČSLH Tomáš
Král. „Partnerům projektu garantujeme naprostou nezávislost při
prověřování došlých podnětů, stejně jako při prošetření jiného,
pochybnosti či podezření vzbuzujícího jednání v hokejovém
prostředí. Jedině tak může být naše splupráce i nadále smyslupná,
přínosná a důvěryhodná.“

„Boj s korupcí ve sportu je pro
Transparency International jednou z programových priorit,“
doplnil David Ondráčka, ředitel TI. „Proto jsme rádi, že naše
spolupráce s ČSLH nadále pokračuje a etická linka tak bude i
v dalším roce pomáhat k průhlednějšímu a férovějšímu
prostředí v hokeji.“

„Rozšíření a pokračování této unikátní
spolupráce je jasným znamením toho, že se hokejový svaz zcela
upřímně a odpovědně staví k problematice korupce, neboť tento
nebezpečný fenomén poškozuje, jak ukázaly poslední události ve
světě, sport stále častěji,“ uvedl šéf iniciativy
Loveckorupcniku.cz Jan Hanák, který jako první s myšlenkou
spolupráce přišel. Iniciativa si především pochvaluje to, že za
celou dobu spolupráce nedošlo k jakémukoliv pokusu o narušení
nezávislosti, což je klíčkovou podmínkou spolupráce. Aktuálně řeší
zejména podezření na podvodné jednání některých hokejových agentů.
„V této věci bych chtěl apelovat na rodiče a hráče, aby si agenty,
zejména ty, kteří jim slibují „modré z nebe“, důkladně
prověřovali,“ dodal Jan Hanák. „Pokud se cítí poškozeni, mohou se
pochopitelně obrátit na naši etickou linku.“ 

Soubor:cslh_korupce_letaka5.indd.pdfPopis:

Praha, 01. 06. 2016.

PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí
ČSLH

Kontakty

ČSLH – Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí,
e-mail: .
Transparency International ČR – Sylva Kloboučková, právnička,
e-mail: .
Loveckorupcniku.cz – Jan Hanák, projektový manažer, e-mail:
.

Napsat komentář