Patnáctý sportovní den se vydaril bez ohledu na pocasí!

Patnáct let trvá spojení FC Vysočina se Základní školou
speciální a Praktickou školou Jihlava, která vzdělává a rozvíjí
žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným
postižením více vadami a žáky s poruchou autistického
spektra.

15._sportovní_den_dětí_24.5.2016.jpgJihlavský klub tradičně poskytuje organizační a
materiální záštitu pro sportovní den pro žáky této školy, které
tentokrát doplnili děti ze ZŠ Větrný Jeníkov. Aktuální ročník se
bez ohledu na rozmary počasí zdárně uskutečnil v úterý 24.
května v areálu Na Stoupách.
Nemohla to být náhoda,
protože intenzivní déšť ustal v momentě, kdy se účastníci
sportovního klání chystali k úvodnímu nástupu. Proudy deště se
samozřejmě spustily znovu, ovšem to už všichni účastníci
dosportovali, byli nasvačení a na cestě domů. Hlavním iniciátorem a
garantem akce je dlouhodobě trenér Josef Vrzáček. Ten ji zahájil
společně s ředitelem klubu Zdeňkem Tulisem. Slovo si poté vzala i
Zuzana Šimková, ředitelka Základní školy speciální a Praktické
školy Jihlava.

Po úvodním rozcvičení se zhruba 90 dětí se svým doprovodem
nadšeně vrhlo do deseti pestrých disciplín. Ve všech případech
platilo, že všichni závodníci ze sebe vydali všechny své síly a
schopnosti. Za to jim právem náležel potlesk a ocenění všech
přítomných. Příjemnou tečku pro všechny zúčastněné zajistila
svačina. Sportovní hry proběhly v pohodové atmosféře za
asistence fotbalistů juniorky a staršího dorostu FC Vysočina.
S bezproblémovou organizací pomohli též žáci týmu U12 a
zaměstnanci klubu. Účastníci si ze sportovního dne odnesli nejen
skvělé zážitky, ale i hromadu milých cen a dárečků. Sluší se dodat,
že se tato chvályhodná akce uskutečnila s podporou firem COMON,
DAFE-PLAST, PKS, Služby města Jihlavy, poradenské kanceláře My
Plans, pojišťovny Basler, Hitrádia Vysočina a Rádia Jihlava.
Reklamní potisk zajistili firmy pánů Buláka, Vyvadila a Kejnovského
a přispěli též hráči týmu U12 s rodinami, členky facebookových
skupin Háčkování pro radost a Dobrotety a další dárci. Všem náleží
obrovský dík!

Miroslav Fuks
vedoucí marketingu a tiskový mluvčí V.J.,

Napsat komentář