TREST HRÁCE NATHANA ROBINSONA, HC SLAVIA PRAHA, ZUSTÁVÁ V PLATNOSTI

hokej

logo.jpgDisciplinární komise ELH nemohla
pro zásadní formální nedostatky projednat podání klubu HC Slavia
Praha, týkající se hráče Nathana Robinsona, kterému byl rozhodnutím
předsedy komise uložen ve zkráceném řízení trest nepodmíněného
zastavení činnosti na tři soutěžní utkání za Bodnutí špičkou hole
v utkání HC Slavia Praha – HC Verva Litvínov.

V prvním podání, adresovaném dne 11.
4. 2016 disciplinární komisi ELH, požádal klub ve smyslu čl. 612
Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH o zmírnění uloženého trestu.
Potom, co byl upozorněn, že odvoláními podanými podle tohoto článku
se nemůže zabývat disciplinární komise ELH, ale řídící orgán
soutěže, požádal klub o stažení žádosti a ve stejný den podal proti
původnímu rozhodnutí předsedy komise odpor. Ani toto podání však
nemohlo být disciplinární komisí projednáno, neboť v rozporu
s § 11, odst. 6 Disciplinárního řádu ELH nebyl odpor podán
účastníkem řízení, hráčem Nathanem Robinsonem, nýbrž klubem.

Na oficiálních internetových stránkách a
v zaslaných podáních klub HC Slavia Praha mimo jiné uvedl, že
zákroku hráče Nathana Robinsona předcházely verbální ataky
protihráčů s rasistickým podtextem. Ředitel ELH Josef Řezníček
požádal klub v této souvislosti o upřesnění, kteří hráči se
měli uvedeného jednání dopustit, kdy k němu mělo dojít a které
osoby by mohly svým svědectvím přispět k objasnění
záležitosti. Zdůraznil přitom, že jednání s rasistickým
podtextem považuje za nepřípustné a na základě nezbytných
doplňujících informací je připraven iniciovat případné
disciplinární řízení.

Praha 15. 4. 2016

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH