ROZHODNUTÍ DK ELH – PETR JELÍNEK, BÍLÍ TYGRI LIBEREC

hokej

logo_1.pngDisciplinární komise ELH ve
složení Karel Holý, Vladimír Macholda, Jan Trunda a Viktor Ujčík
zabývala žádostí hráče Petra Jelínka o prominutí zbytku trestu
zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání, který mu byl uložen za
zákrok na protihráče Jana Ruttu v utkání Piráti Chomutov –
Bílí Tygři Liberec (23. 3. 2016) 

Po zhlédnutí videozáznamu se ztotožnila se závěrem,
že zákrok byl veden se značnou razancí a zezadu mimo zorný úhel
protihráče, přičemž hráč si musel být vědom možných následků střetu
i toho, že v předmětné situaci nemůže získat kotouč.

Disciplinární komise ELH přijala obhajobu hráče, že
k zákroku došlo v důsledku špatného vyhodnocení situace,
a nikoli s úmyslem protihráče zranit, neshledala však
v případu žádné další polehčující okolnosti a vzhledem
k tomu, že trest byl stanoven na dolní hranici sazby,
rozhodla, že se žádosti hráče Petra Jelínka, Bílí Tygři Liberec, o
prominutí zbytku trestu nevyhovuje. 

Praha 1. 4. 2016

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí ČSLH

 

Napsat komentář