SPOLUPRÁCE CSLH S TRANSPARENCY INTERNATIONAL CR A INICIATIVOU LOVECKORUPCNIKU.CZ SE ROZŠIRUJE I NA OBLAST PREVENCE

hokej

logo_cslh.jpgV říjnu 2015 zahájil ČSLH
spolupráci s Transparency International ČR a občanskou
iniciativou Loveckorupcniku.cz. V jejím rámci vznikla etická
telefonní linka (224 240 896) a e-mailové adresy
(,
)
pro příjem a prošetření podnětů, týkajících se případného
korupčního jednání v ledním hokeji.

Jak telefonní linka, tak e-maily fungují
nezávisle na ČSLH – shromáždění, vyhodnocení a prošetření podnětů
zajišťují partneři projektu, Transparency International ČR s
iniciativou Loveckorupcniku.cz. Ze zákona i podmínek spolupráce
také vyplývá, že případné důvodné podezření z trestného činu
či správního delilktu může vyústit až v jeho předání orgánům
činným v trestním řízení nebo správním orgánům.

„Právě nestrannost a nezávislost považujeme
pro důvěryhodnost prošetření podnětů za rozhodující,“ uvedl
v této souvislosti člen výkonného výboru ČSLH Bedřich Ščerban.
„Partneři nás o přijatých podnětech pravidelně informují,
v případě potřeby jim poskytujeme konzultace, vyhodnocení
včetně komunikace s oznamovatelem a případných dalších kroků
je však zcela v jejich pravomoci. Spolupráci jsme rozšířili
také na oblast prevence a rádi bychom v ní pokračovali i
v budoucnosti.“

Na etickou linku protikorupčních organizací
došlo od října 2015 celkem 16 podnětů, týkajících se především
přestupů a hostování hráčů nebo výkonů rozhodčích. Jejich autory
jsou fanoušci, příbuzní hráčů a trenéři, v jednom případě
bývalý hráč. Provozovatelé linky s nimi komunikují přímo,
v případě potřeby mohou ke spolupráci nebo zjednání nápravy
vyzvat ČSLH. V současné době neprošetřují žádný podnět, který
by se týkal podezření na systémovou korupci či nestandardní
praktiky v ledním hokeji.

„Při prošetřování podnětů jsme
identifikovali i některé nejasné pasáže ve vnitřních předpisech
ČSLH, který na naše připomínky reagoval výzvou ke spolupráci a
v budoucnosti tak budeme moci naše připomínky konzultovat a
ČSLH je v odůvodněných případech zohlední,“ uvedla Sylva
Kloboučková, právnička Transparency International ČR. „Spolupráci
se svazem, který nám vychází vstříc, hodnotíme pozitivně, a věříme,
že i díky kampani Etické linky se povědomí o možnostech, které
poskytuje, ještě rozšíří.“

„Jsme rádi, že se vedení ČSLH postavilo ke
spolupráci čelem, se všemi souvisejícími riziky a náklady,“ doplnil
Jan Hanák, zakladatel občanské iniciativy Loveckorupcniku.cz, která
stála u zrodu projektu. „Klíčovou podmínkou spolupráce byla
nezávislosti a za celých šest měsíců jsme nezaznamenali ani jediný
náznak snahy tuto nezávislost narušit. Mohu garantovat, že ČSLH
nemá žádnou možnost ovlivnit, kterými podněty se budeme či nebudeme
zabývat. Ze žádného z podnětů, které jsme obdrželi, nicméně
nevyplynulo, že by v ledním hokeji existovala systémová
korupce a dosud jsme se nesetkali ani se žádným dílčím
korupčním selháním.“     

Ve spolupráci ČSLH, Transparency
International ČR a iniciativy Loveckorupcniku.cz vznikly rovněž
plakáty, letáky a bannery, informující hokejovou veřejnost, jak
postupovat, pokud se s korupčním či podezření vzbuzujícím
jednáním setká.

Obsahově připravily všechny materiály
Transparency International ČR s iniciativou
Loveckorupcniku.cz, ČSLH zajišťuje jejich výrobu a distribuci do
hokejových klubů. Hráči, trenéři, rozhodčí a činovníci, ale i
fanoušci nebo další zájemci na nich najdou potřebné kontakty,
stejně jako základní informace a doporučení.  
  

     Soubor:cslh_korupce_letaka5.indd.pdfPopis:

Praha, 29. 3. 2016.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH

 

Napsat komentář