Setrvání Bohemky v Dolícku je opet na vážkách!

bohemians.jpgKlub nemá díky liknavosti
Hl. m. Prahy prodlouženou nájemní smlouvu.

Dnešní datum, 14. březen, je termínem k podání
veškerých podkladů pro licenční řízení FAČR. Bohemians se ocitají v
podobné tísni jako vloni touto dobou, kdy majitel stadionu
Bohemians Real, a.s. prodloužil nájemní smlouvu až na poslední
chvíli. Díky tehdejšímu vyjádření Hl. m Prahy, jež deklarovalo
úmysl dohodnout se s majiteli na odkupu stadionu, se podařilo
dosáhnout v odvolacím řízení na licenci pro ligovou sezónu 2015/16.
Hlavní město Praha však do dnešního dne v rozhodovacím procesu
ohledně stadionu nijak nepokročilo, a proto hrozí nebezpečí, že
loňská benevolence už se opakovat nemusí. Nad osudem Bohemky v
Ďolíčku se tak opět stahují mračna.

Politické vedení Hlavního města Prahy má již sice podle informací
klubu několik měsíců všechny potřebné podklady shromážděny, dosud
však chyběla politická vůle předložit materiál ke schválení radě a
zastupitelstvu. Magistrát si nechal vypracovat nový znalecký
posudek na cenu stadionu a pozemků a dohodl se s majiteli na kupní
ceně ve výši 134 mil. Kč. Podle připravovaných podkladů pro jednání
radních měl být původní termín předložení materiálu na jednání rady
19. ledna. Do dnešního dne se však z neznámých důvodů na program
rady záchrana stadionu nedostala.

Do akce se proto v průběhu února vrhlo Družstvo fanoušků Bohemians.
Jeho vedení organizuje každý týden před jednáním Rady Hl. m. Prahy
návštěvu fanoušků na magistrátu. Politici dokázali, že jim tento
apel není lhostejný, když se podařilo odkup stadionu projednat a
schválit v půlce února alespoň na majetkovém výboru zastupitelstva,
který požádal radního pro majetek Libora Hadravu o předložení
materiálu na jednání Rady. Ten však se zařazením bodu na jednání
dosud otálel.

Vedení klubu a DFB se tak rozhodlo svolat na dnešní dopoledne do
Ďolíčku tiskovou konferenci, na níž seznámilo novináře se svízelnou
situací klubu. Na konferenci byl přizván i licenční manažer FAČR
Stanislav Rýznar, který deklaroval, že za současného stavu klubu
licence být udělena Bohemce nemůže. „Termín pro
rozhodnutí o případném odvolání klubu je sice 23. května, licenční
tribunál však musí mít podklady pro finální verdikt s předstihem,
alespoň v polovině května. Do té doby se budeme snažit Bohemce
všemi prostředky pomoci, aby se podařilo vše na městě
dotáhnout,“
 deklaroval zájem FAČR o zachování
tradičního fotbalového chrámu Rýznar. „Pokud se to
však nepodaří a klub nebude mít k tomuto datu zajištěný pronájem
Ďolíčku či alespoň jiného stadionu na území Prahy, bude moci
nastoupit v příští sezóně nejvýše v České fotbalové
lize,“
dodal k přítomným novinářům. Při nutnosti dodržení
všemožných termínů to v praxi znamená, že pokud materiál neprojedná
s kladným výsledkem březnové zastupitelstvo Hl. m. Prahy, Bohemka
první ani druhou ligu v Ďolíčku pravděpodobně hrát nebude.

Vedení Družstva fanoušků Bohemians proto mobilizuje
fanoušky!
Přijďte zítra, v úterý 15.3. po osmé
hodině ranní před budovu magistrátu na Mariánském
náměstí!
 Od 9 hodin zasedá pražská rada. Ačkoliv
Ďolíček na oficiálním jednání není, podle některých signálů by měl
být bod ohledně stadionu zařazen dodatečně na program a materiál
radní Hadrava může předložit tzv. na stůl. Jednání rady je sice
neveřejné, ale budeme věřit, že se po skončení zasedání dozvíme na
místě dobré zprávy. Klokani, přijďte vyjádřit svou
podporu tradičnímu sídlu klubu, Bohemka vás právě nyní
potřebuje!

Čtsa, zdroj Boh.2015,

Napsat komentář