PREDSEDOU NÁVRHOVÉ KOMISE SÍNE SLÁVY CESKÉHO HOKEJE SE STAL BOHUSLAV EBERMANN, MÍSTOPREDSEDOU MILAN NOVÝ

hokej

logo_Čslh.pngNávrhová komise
Síně slávy českého hokeje dnes zvolila novým předsedou bývalého
vynikajícího reprezentanta, mistra světa z roku 1977 Bohuslava
Ebermanna a místopředsedou jednoho z nejlepších střelců
hokejové historie, dvojnásobného mistra světa Milana
Nového.

Bohuslav Ebermann nahradí v čele
komise Dominika Haška, kterému před nedávnem vypršelo funkční
období. V návrhové komisi Síně slávy českého hokeje budou
spolu s předsedou Bohuslavem Ebermannem a místopředsedou
Milanem Novým působit Josef Černý, Jan Havel, Václav Jáchim, Jan
Klapáč, Jiří Králík, Vladimír Martinec, Jaroslav Pouzar, Miloslav
Šeba, Štěpán Škorpil a Petr Vichnar.

V souladu se Statutem Síně slávy
českého hokeje vybírá návrhová komise kandidáty pro uvedení do Síně
slávy, jejichž nominace následně podléhá schválení dvoutřetinové
většiny žijících členů Síně slávy. Ve spolupráci s výkonným
výborem a sekretariátem ČSLH také připravuje a řídí ceremoniál
uvedení nových členů.

Síň slávy českého hokeje vznikla
v roce 2008 s cílem ocenit legendy, které nejvýraznějším
způsobem přispěly k úspěchům českého a československého
ledního hokeje. V současné době sdružuje 122 hráčů, trenérů,
rozhodčích, činovníků a dalších osobností. V dubnu 2015 byla
v Obchodní Galerii Harfa otevřena kamenná Síň slávy,
obsahující vedle sbírek představujících jednotlivé členy i řadu
multimediálních, výukových a tréninkových expozic. 

Praha 1. 3. 2016.

PhDr. Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí
ČSLH

 

 

Napsat komentář