Valná hromada APK LH

hokej

apklh_logo.jpgČlenové Asociace
profesionálních klubů ledního hokeje se sešli na společném zasedání
dne 18. 08. 2015. Před zahájením základní části TELH jednali o
organizaci nadcházející sezony 2015/2016.

Ředitel soutěže Josef Řezníček přednesl výsledky hospodaření
TELH za sezonu 2014/2015 s výhledem a dopracováním rozpočtu na
sezonu 2015/2016.

V připravovaných změnách Herního řádu TELH pro sezonu 2015/16
jsou nejvýznamnější následující úpravy:

Struktura soupisky 18 + 2 +2 pro utkání TELH, stížnosti na
výkony rozhodčích budou nově řešeny pouze prostřednictvím systém
SRR jako pravidlové podněty, valná hromada se shodla na
důslednějším výkladu pravidla, které zakazuje hráčům, trenérům a
funkcionářům, aby se v den utkání vyjadřovali k výkonům rozhodčích.
Všichni přítomní manažeři došli k závěru, že podobná vyjádření
často poškozují TELH, tedy produkt, který účastníci soutěže
financují. Podobný poškozující charakter mají mnohdy i nepřímá
vyjádření a na základě rozhodnutí klubů budou i tyto výroky v nové
sezóně trestány. Kluby se zavázaly, že v uvedeném směru budou
instruovat hráče, trenéry a činovníky.

Předseda Komise rozhodčích ČSLH Pavel Halas přednesl zprávu,
věnovanou jejímu předsezonnímu semináři a semináři hlavních trenérů
TELH. V návaznosti na názory, které prezentovali trenéři, se kluby
dohodly na nutnosti striktního dodržování pravidel ledního hokeje
pro komunikaci mezi hráči, trenéry a rozhodčími. Vyzvaly Komisi
rozhodčích ČSLH, aby připravila materiál shrnující pravidla této
komunikace a aby jejich případná porušení byla v celém průběhu
soutěže důsledně postihována.

Valná hromada APK LH se usnesla, že účast hlavních trenérů na
seminářích pořádaných ČSLH bude povinná a případná neúčast bude
sankcionována finanční pokutou.

Prezident APK LH Aleš Pavlík informoval o připravovaném smluvním
dokumentu mezi APK LH a ČSLH, který by měl upravovat další
spolupráci mezi oběma subjekty.

Jana Obermajerová prezentovala za společnost BPA sport marketing
a.s. výsledky marketingového aktivu, kterého se zúčastnili jak
zástupci jednotlivých extraligových klubů, tak zástupci České
televize, ČTK a Klubu sportovních novinářů.

Kristýna
Musilová, 
Asociace profesionálních klubů ledního
hokeje

Napsat komentář